هيپنوتيزم در درمان لكنت زبان

با كمك هيپنوتيزم لكنت زبان فراموش مي شود

نویسنده:دكتر سيد رضا جماليان

* حدود 5 درصد از افراد جامعه در دوراني از زندگي خود به درجات ضعيف يا شديد لكنت زبان دچار مي شوند.

* طيف گسترده اي از روش هاي درمان دارويي و غير دارويي از جمله هيپنوتيزم درماني در معالجه نسبي يا كامل اين بيماري موثر است.

* درمان بايستي هر چه زودتر صورت بگيرد،‌ پيش از اين كه لكنت زبان به يك عادت تبديل شود و يا در بيمار ” حالت شرطي“ ايجاد كند.

* لكنت زبان به ارتباطات انساني و موفقيت تحصيلي، اجتماعي و عاطفي فرد لطمات شديدي زده و موجب شرمندگي، گوشه گيري و عقب ماندگي شخص مي شود.

ميزان شيوع لكنت زبان

حدود 5 درصد از نوزادان در كودكي يا نوجواني ممكن است به درجات متفاوتي از لكنت زبان مستمر يا گذرا دچار شوند. شيوع اين بيماري در پسرها سه برابر و در برخي از منابع 9 برابر شايع تر از دختران است.

لكنت زبان كه در طي آن در غياب هر گونه ضايعه جسمي و ساختاري برخي از سيلاب ها و اصوات تكرار شده و يا كشيده و طولاني مي شوند در اكثريت عظيمي از موارد قابل درمان است.

علل پيدايش لكنت زبان

لكنت زبان نوعي اختلال در رشد و تكامل تكلم است كه علت واقعي آن هنوز به خوبي روشن نشده و به نظر مي آيد اين اختلال تكلمي به 4 صورت متفاوت مي تواند پديد آيد:

مرحله اول در دوره پيش از سنين دبستاني است. در بسياري از موارد والدين اصرار دارند يك واقعه ترسناك را به عنوان عامل ايجاد اين بيماري معرفي كنند. اين شكل از بيماري در بيشتر موارد به خودي خود بر طرف مي شود.

مرحله دوم در اولين سال دبستان پديد مي آيد و به تدريج با مزمن شدن به سال هاي بعدي عمر كشيده مي شود. كم كم كودك نسبت به اين اختلال آگاهي پيدا كرده و از وجود آن رنج مي برد.

مرحله سوم معمولا پس از 8 سالگي پديد آمده و بدون درمان مي تواند تا سنين بزرگسالي ادامه پيدا كند. در اين شكل از بيماري كودك زماني كه با خودش، عروسكش و يا دوستان نزديكش صحبت مي كند، لكنت زبان ندارد، ولي در شرايط خاصي مانند صحبت كردن در كلاس، مكالمه با افراد غريبه به ويژه افراد مهم و پر هيبت و يا در زمان خريد يا تلفن كردن دچار لكنت زبان مي شود.

مرحله چهارم در سال هاي آخر نوجواني پديد مي آيد.

در كودكان و نوجوانان مبتلا به لكنت زبان دو عارضه رفتاري زير به ويژه در مقايسه با ديگران به چشم مي خورد:

احساس خود كم بيني يا حقارت. هر چند ممكن است اين نشانه عارضه بيماري بوده باشد، ولي پيدايش اين احساس در اين سن عامل بسيار مهمي در ايجاد انواع عقب ماندگي و عدم موفقيت است.

وجود اضطراب و بي قراري در شرايط اجتماعي و زود رنجي شديد.

درمان لكنت زبان

لكنت زبان از بيماري هايي است كه در پرتو شناخت درست بيماري توسط والدين و اراده آنها در شروع و ادامه درمان در بيشتر موارد به طور كامل يا نسبي درمان مي شود . البته روش هاي درماني بسيار متعدد و متنوعي براي آنها ارائه شده كه به نظر مي آيد در بين طيف گسترده انواع روان درماني ها، هيپنوتيزم درماني داراي امتيازات زير باشد:

1- در متن پيدايش و جريان خلسه هيپنوتيزمي، آرامش و درمان اضطراب و بي قراري وجود دارد، در حالي كه انواع روان درماني هاي ديگر خود مي توانند اضطراب بر انگيز باشند.

2- در تمام انواع هيپنوتيزم درماني، به افزايش اعتماد به نفس توجه مي شود كه اين دو نكته در درمان لكنت زبان بسيار مهم هستند.

3- در جريان هيپنوتيزم درماني بر خلاف راه هاي ديگر با عدم تاكيد بر روش ها و تمرين هاي تكلمي شديد، بيمار تحت تاثير فشار بيزار كننده اي قرار نمي گيرد.

4- در شرايط خلسه هيپنوتيزمي – حتي در پايان جلسه اول – بيمار خيلي بهتر از شروع جلسه صحبت مي كند. به اين ترتيب ضبط نوار صوتي در اين شرايط و باز پخش آن پس از پايان جلسه، تاثيرات بسيار زيادي بر روي روحيه بيمار و اميد او به درمان مي گذارد.

5- پس از چند جلسه درماني، مي توان به بيمار ” خود هيپنوتيزم “ را آموزش داد تا او خود در اوقات فراغت بتواند به درمان خودش كمك كند.

6- با كمك تكنيك تلقينات بعد از هيپنوتيزمي مي توان در شرايط خلسه هيپنوتيزمي به بيمار تلقين كرد كه او بعدها و در شرايط هشياري هم احساس آرامش و اعتماد به نفس خود را حفظ كرده و خيلي آرام و سليس صحبت خواهد كرد.

نحوه انجام هيپنوتيزم درماني براي درمان لكنت

در يك جلسه مقدماتي مشاوره، درمانگر ضمن آشنايي با بيمار، به او و اطرافيانش اين مطالب را مي گويد:

- هيپنوتيزم درماني يك روش درماني غير دارويي و در متن پزشكي است و داراي اصالت علمي و قانوني است.

- هيپنوتيزم درماني يك روش درماني پر قدرت و مطلقا بدون عارضه است.

- در طي دوره درمان – حتي از ماه اول – به تدريج آثار بهبودي در نحوه تكلم بيمار پيدا مي شود. روش هاي آرامش بخش يا ريلكس كننده در كنار تكنيك هاي افزايش دهنده اعتماد به نفس، از همان جلسه اول موجب پيشرفت در درمان مي شود.

- در ماه اول هر هفته دو جلسه هيپنوتيزم درماني براي بيمار صورت مي گيرد و به بيمار براي ادامه درمان، خود هيپنوتيزم آموزش داده مي شود. در چند ماه بعد بيمار فقط ماهي دوبار به پزشك مراجعه مي كند و به تدريج با كمك نوار صوتي و خود هيپنوتيزم، بيمار ادامه درمان را به عهده مي گيرد.

- هيپنوتيزم درماني مانند انواع ديگر روان درماني براي رسيدن به يك نتيجه كامل و مستمر، ممكن است به جلسات درماني بيشتري نياز داشته باشد.