هيپنوتيزم درست به مردم معرفي نشده است


عضو هيات مديره انجمن علمي هيپنوتيزم باليني ايران گفت: هيپنوتيزم يك درمان كمكي در طب كلاسيك و تسهيل و تسريع‌كننده فرايند درمان است.دكتر مهدي فتحي گفت: هيپنوتيزم در بسياري از اختلالات روانپزشكي كه شامل اضطراب، هراس، استرس، اختلالات تكانه‌اي در بيماريهاي روان تني مثل آسم، زخم معده، التهاب مفاصل در طب داخلي و جراحي در كنترل و كاهش درد مؤثرست.وي افزود: در طب زنان و زايمان در كنترل تب، درد، استفراغ و دردهاي دوران قاعدگي و در دندانپزشكي در كم كردن ترس بيمار، كنترل درد و كاهش ترشحات كاربرد دارد.اين متخصص بيهوشي گفت: فردي كه هيپنوتيزم را انجام مي‌دهد بايد با فرايند درمان پزشكي آشنا باشد و علم فيزيولوژي بدن و بيماري را بشناسد.وي گفت: موارد ممنوعيت مطلق هيپنوتيزم در بيماران افسرده شديد، اختلالات دوقطبي و اختلالات شخصيتي است.عضو هيات مديره انجمن هپينوتيزم باليني ايران، با بيان اين كه براي هيپنوتيزم نبايد به افراد غيرحرفه‌اي مراجعه كرد، افزود: از جمله عوارض درست هدايت نكردن هيپنوتيزم احساس خمودگي، كرختي، لكنت زبان و گاهي توهمات شنوايي است كه معمولا برگشت پذيرست.فتحي در پايان با تاكيد بر اين كه هيپنوتيزم به مردم درست معرفي نشده، گفت: متاسفانه برخي رسانه‌هاي گروهي در بدبيني و گمراهي مردم نقش زيادي داشته و آن را عملي خارق‌العاده و متافيزيكي بيان كرده‌اند.