هيپنوتيزم > برقراري ارتباط انساني
رابط آموزشي انجمن جهاني روانپزشكي موسوم به "‪ "wpa‬گفت: هيپنوتيزم به معناي ايجاد ارتباط انساني بين انسانها مي‌باشد.

دكتر محمدرضا سرگلزايي روزپنجشنبه در همايش تخصصي هيپنوتيزم در دانشگاه فردوسي مشهد افزود: يك هيپنوتيست يعني كسي كه هيپنوتيزم را انجام مي‌دهد مي‌تواند با ايجاد اين رابطه انساني پي به مكنونات دروني شما برده و در حل بسياري مشكلات شما را ياري رساند.
وي گفت: يك روان درمانگر زماني كه با فردي صحبت مي‌كند با كمك حركات (كمك گرفتن از حركات بدن در جهت انتقال مطلب) به حالات وي پي مي‌برد يعني از حركات چشم، ابرو، دست و جابجا شدن، شخصيت آن شخص برايش مشخص مي‌شود.

عضو هيات مديره انجمن علمي هيپنوتيزم باليني كشور افزود: هيپنوتيزم حالتي است كه چنان افكار را جذب كنيم كه در آن لحظه تفكر نقاد را از بين برده، احساس و حالتي را بوجود آوريم كه شخص فكر كردن و نقد كردن را كنار گذاشته و به سوي ما جذب شود.

وي براي درك بهتر هيپنوتيزم، به افراد حاضر در نشست گفت: از كسي خواسته‌ام از بين دو اسپري خوشبوكننده با بوي پرتغال و گل ياس يكي را در اين فضا بزند و حال شما بگوييد كدام بو در اين فضا پيچيده است.

‪ ۳۱‬نفر بوي گل ياس و ‪ ۶۷‬نفر بوي پرتغال را تشخيص دادند و سخنران بلافاصله گفت: در اين جلسه ‪ ۹۸‬نفر انسان هستند كه هيچ بويي به مشامشان نخورده و فقط هيپنوتيزم شده‌اند.

مسوول انجمن علمي هيپنوتيزم ايران شاخه خراسان نيز در اين نشست گفت:
هيپنوتيزم خواب نيست بلكه فرو رفتن انسان در حالت خلصه مي‌اشد كه ممكن است فرد از آن حالت بيرون نيايد.

دكتر مهدي فتحي با تاكيد بر اين كه اگر هيپنوتيزم خوب هدايت نشود حتي مي‌تواند خطرناك هم باشد افزود: برخي از هيپنوتيستها در زمان انجام كار مبادرت به سوء‌استفاده‌هاي اخلاقي، مالي و جنسي مي‌كنند و عده‌اي هم از اين كار به صورت نمايشي استفاده مي‌كنند.

وي گفت: هيپنوتيزم تنها براي معالجه بيماران بكار نمي‌رود بلكه براي ارتقاع موقعيت در زندگي هم كاربرد دارد.

او افزود: افرادي كه به راحتي هيپنوتيزم مي‌شوند از بهره‌هوشي بالايي برخوردارند و غالبا خانمها بيشتر از آقايان اين زمينه در وجودشان جاي دارد.

وي گفت: كساني را كه دچار افسردگي و نيز حالت توهم هستند نبايد هيپنوتيزم كرد.