هيپنوتيزم =>>افزايش اعتماد به نفس


ايرنا-دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: هيپنوتيزم روش مهمي در افزايش اعتماد به نفس و خودباروي در افراد است.

دكتر عليرضا ظهيرالدين در همايش "هيپنوتيزم درماني" در مشهد با اشاره به نقش هيپنوتيزم در درمان بيماريهاي مختلف گفت: از فوايد اين علم مي‌توان حتي براي افزايش كارايي و خودباروي در افراد سالم استفاده كرد.
وي با اشاره به كاربردهاي مختلف علم هيپنوتيزم گفت: ايجاد خودباروي در افراد مختلف، درمان افسردگي، ترك سيگار و مواد مخدر، ايجاد اعتماد به نفس در افرادي كه داراي نواقص جسمي و رواشناختي بوده و يا صحنه‌هاي بد مانند زلزله و سيل را تجربه كرده‌اند از اين جمله است.

وي گفت: از تكنيكهاي هيپنوتيزم مي‌توان در افرادي كه مبتلا به بيماريهاي جسمي مانند ديابت و سرطان بوده و يا اختلالات تغذيه‌اي دارند نيز استفاده كرد.

او با تشريح كاربرد علم هيپنوتيزم در تقويت خودباوري گفت: از دوران كودكي القائات مختلفي در ذهن افراد شكل مي‌گيرد كه مرور آنها اثرات منفي بر فكر و رفتار انسان مي‌گذارد.

دكتر ظهيرالدين افزود: با تكنيكهاي هيپنوتيزم مي‌توان اين القائات منفي را به صورت مستقيم و غيرمستقيم حذف كرد و افكار مثبت را جايگزين آن كرد.

وي گفت: با اين روشها مي‌توان فرد را به توانمنديهاي خودش آگاه كرد و جملات و صحنه‌هايي را كه باعث آزردن او مي‌شود از بين برد.

او تصريح كرد: با تقويت خودباوري، افراد قدرت تطابق با موقعيتهاي مختلف را مي‌آموزند و فرا مي‌گيرند كه راهكار مقابله با مشكلات عصبانيت و پرخاشگري همانند گريه و فرياد دوران كودكي نيست.