مراكز هيپنوتيزم آذربايجان شرقي از صلاحيت لازم برخوردار نيستند
مراكز هپينوتيزم درماني استان آذربايجان شرقي وسيله‌اي براي سودجويي تعدادي از افراد فاقد صلاحيت است كه از اعتماد مراجعين سوء استفاده مي‌كنند.فرخ كوكبه رييس سابق گروه روانشناسي دانشگاه علوم پزشكي تبريز با بيان اين مطلب به خبرنگار سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: هيپنوتيزم يكي از روشهاي مؤثر ‌درماني در جهان است، كه متاسفانه در جامعه ما به جنبه‌درماني آن كمتر پرداخته مي‌شود.وي اعتقاد دارد كه در كشور ما از اين علم با عناوين سودجويانه بهره‌برداري شده است.كوكبه شرايط ايجاد مركز هيپنوتيزم درماني را دارا بودن تخصص علمي لازم بعلاوه داشتن حداقل يكي از مدارك روانشناسي باليني يا مدرك فوق ليسانس براي مشاوران اعلام كرد و گفت: مراكزي كه در سطح شهر تبريز به اين نام فعاليت مي‌كنند صلاحيت لازم را نداشته و فعاليت‌هاي انجام شده در آنها جنبه روان‌درماني ندارد.