مدرس علوم پيشرفته ذهن: با هيپنوتيزم مي‌توان بر بيماريهاي قلبي و عروقي غلبه كرد


با «هيپنوتيزم» و «خودهيپنوتيزم» مي‌توان بر بيماريهاي قلبي و عروقي، تنفسي، گوارشي و مجاري ادرار غلبه كرد.مهندس علي‌محمد شيخلو مدرس علوم پيشرفته ذهن در اروميه در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران اظهارداشت: همچنين با خودهيپنوتيزم درمان ترسهاي شبانه، دلهره، نگراني، اختلالات عصبي، تشنج، خستگي و اضطراب ميسر مي‌شود.وي ادامه داد: شور و شوق حيات، خوش‌بين بودن، عشق به زندگي، تسلط بر نفس و هواي نفس، پشتكار و تقويت روحيه نيز از ديگر مواردي است كه با هيپنوتيزم تقويت مي‌گردد.مهندس شيخلو تصريح كرد: در اثر تمرينات مداوم خودهيپنوتيزم شخص به قدرت خارق‌العاده ذهن مي‌رسد به طوري كه در هر زمان و مكاني به راحتي مي‌تواند يك ذهن فارغ از انديشه براي خود ايجاد كند.اين مدرس علوم پيشرفته ذهن خاطرنشان كرد:‌ در اثر نيل به اين مرحله عالي شخص مي‌تواند به موفقيت‌هاي نظير «تله‌پاتي»، «خواندن افكار ديگران» و «انتقال افكار خود به ديگران» برسد.وي گفت: فردي كه به اين مرحله از خودهيپنوتيزم مي‌رسد مي‌تواند به تمامي اهدافش جامه عمل بپوشاند.مهندس شيخلو در پايان تصريح كرد: شخص در اين مرحله با استفاده از انتقال احساسات و عواطف به راحتي مي‌تواند اختلافات خانوادگي و اجتماعي دوستان و اطرافيان را حل كند.