لکنت زبان، تيک‌ عصبي واختلالات جنسي را مي‌توان با هيپنوتيزم درمان كرد

به گفته يک روانشناس، هيپنوتيزم بعد از پاسخگو نبودن روش‌هاي پزشکي و فيزيولوژي، در درمان بسياري از بيماري‌ها مي‌تواند به عنوان يک روش درماني استفاده شود.

دکتر « داوود نجفي توانا » روانشناس و مشاوره در گفت وگو با ایسنا ، با بيان اين مطلب افزود: هيپنوتيزم يکي از حالات رواني و حالتي از هوشياري است که کاملا تمرکز يافته بوده و به عنوان يکي از فنون روان شناسي براي درمان و يا رفع بسياري از اختلالات روحي و رواني و عادات غلط استفاده مي‌شود.

دکتر توانا، هيپنوتيزم را يکي از ابزار جراحي زباني نام برد و افزود: چون شخص بيمار خواهان حل مشکلات خود است با هيپنوتيزم مي‌توان حالات خود القايي منفي را از بين برد و يا حالت القاي مثبت در فرد ايجاد كرد.

به گفته اين روانشناس، امروزه مي توان درمان بسياري از بيماري‌ها چون لکنت زبان، تيک‌هاي عصبي، پراشتهايي و کم اشتهايي، اختلالات جنسي از قبيل ميل بالا و کم جنسي همچنين بسياري از دردهاي مزمن، اختلالات رواني و فلج‌هاي مغزي را با هيپنوتيزم درمان کرد