با استفاده از روش هيپنوتيزم ميسر مي‌شود

كاهش 85 درصدي درد زايمان

جام جم آنلاين: يک استاد هيپنوتيزم و مبدع زايمان بدون بيهوشي گفت: زايمان با روش هيپنوتيزم تنها همراه با 15 تا 20 درصد احساس درد است و 85 درصد با اين روش علمي قابل کنترل است.
استاد «حسين الماسيان» امروز در گفت و گو با ايرنا تاکيد کرد: زايمان با هيپنوتيزم کاملا بي درد نيست و درد اندک مادر با استفاده از روش هيپنوتيزم درد زايمان براي مادر قابل تحمل مي شود.

به گفته الماسيان، با روش هيپنوتيزم مي توان در درمان بيماريهاي روان تني را درمان کرد.

وي در خصوص آخرين سزارين بدون بيهوشي با روش هيپنوتيزم که چند روز گذشته در بيمارستان آسيا انجام شد، گفت: در اين سزارين، مادر اندکي احساس درد داشت اما با ايمان کامل به توانايي هاي مادر و استفاده از روش هيپنوتيزم تحت کنترل درآمد.

الماسيان تاکيد کرد: مطمئن بودم اينکار با موفقيت انجام مي شود.

الماسيان اظهار داشت: اگر تمايل و اشتياق خود مادر نبود من اين کار را انجام نمي دادم چرا که بيشتر از مادر من به لحاظ انتقال انرژي دچار ضعف جسماني مي شوم .

به گفته وي «روش سزارين بدون بيهوشي با استفاده از هيپنوتيزم» درحال حاضر فقط درايران انجام مي شود.

اين متخصص گفت: در اين زايمان 12 تا 13 جلسه بر روي مادر نشست مشترک رواني هيپنوتيزم انجام شد و تستهاي مختلف ارزيابي تحمل دردهاي عميق از مادر گرفته شد.

الماسيان در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايرنا که هنگام عکس العمل هاي دردناک مادر آيا احساس نگراني نداشتيد؟، گفت: اگرچه تجربه قبلي از اين نوع زايمان داشتم ، خالي از نگراني و استرس نبودم اما به کارم ايمان کامل دارم و مطمئن بودم اين دردها لحظه اي و زودگذر است.

استاد الماسيان که فرزندخود را نيز با کمک اطبا به همين روش بدنيا آورده است خاطرنشان کرد:اين چهارمين نوزادي است که با روش هيپنوتيزم در ايران بدنيا آمده است و جنسيت اين نوزادان يک پسر و سه دختر بوده است.

وي ابراز اميدواري کرد: بتواند در آينده با اين روش کمک به انجام جراحي هاي بزرگتري بدون بيهوشي انجام دهد .

استاد الماسيان متولد خرم آباد لرستان است. وي داراي مدرک فوق ليسانس روانشناسي شاخه تعليم وتربيت است و تخصص خود را تحت عنوان «هيپنوتيزم تراپي» ازيکي از دانشگاههاي آمريکا دريافت کرده است.

بر پايه اين گزارش، آخرين نوزاد بدنيا آمده در ايران با روش هيپنوتيزم که چند روز پيش در بيمارستان آسيا تهران بدنيا آمد کاملا سالم است.

اين نوزاد دختر، بدون بيهوشي و در هوشياري کامل مادر توسط تيم پرشکي دکتر رحمت الله رفيع و نيز استاد حسين الماسيان با سزارين بدنيا آمد.