در آرزوی رسیدن به خلسه‌های عمیق هیپنوتیزمی

آیا یک فرد نابغه که می‌خواهد موسیقی، نقاشی، خیاطی و ... را یاد بگیرد، می‌تواند انتظار داشته باشد که پس از یک هفته یا یک ماه آموزش، به پایه اتادی برسد؟ جواب به طور قطع منفی است. در مورد هیپنوتیزم هم مطالعه یک یا دو کتاب معتبر و شرکت در چند جلسه هیپنوتیزم لازم است.


● مقدمه

بسیاری از افراد اجتماع که برای هیپنوتیزم درمانی یا آموزش خود هیپنوتیزم به یک هیپنوتیزم درمان‌گر مراجعه می‌کنند، انتظار دارند که در همان جلسهٔ اول به خلسهٔ عمیقی برسند، طوری که برای مثال با سیر قهقرائی در زمان به زندگی‌های گذشتهٔ خود برگردند و علت ناراحتی یا بیماری کنونی خود را به این ترتیب پیدا کنند و یا به طور مثال به احساس خروج از بدن، بی‌دردی کامل و یا سایر پدیده‌های ساده یا بغرنج هیپنوتیزمی دسترسی پیدا کنند.

صادقانه و با توجه به معیارهای علمی و آماری تنها برای عدهٔ کمی از افراد جامعه و آن هم با صرف وقت بیشتر و استفاده از یک یا چند روش القاء خلسه و به‌دنبال آن استفاده از چند روش عمیق تر کردن خلسهٔ هیپنوتیزمی، دسترسی به این سطوح عمیق از خلسه امکان‌پذیر است.

در بسیاری از کتاب‌های هیپنوتیزم معتبر، روش‌ها یا آزمون‌هائی به نام تست‌های هیپنوتیزم پذیری معرفی شده‌اند که به طور معمول، هیپنوتیزم درمان‌گران ماهر و بالینی از این روش‌ها استفاده نمی‌کنند، زیرا این اعتقاد یا اعتماد به نفس را دارند که می‌توانند در بیشتر از ۹۸ درصد از موارد، مراجعه کننده‌ها را هیپنوتیزم کنند. آن‌ها به طور مسلم بیشتر از ۹۸ درصد از افرادی را که به آن‌ها مراجعه می‌کنند، در عمق خلسهٔ هیپنوتیزمی قرار می‌دهند، ولی از این گروه بزرگ، در عمل در حدود ۳۰ درصد به خلسهٔ سبک، ۳۰ درصد بقیه به خلسهٔ متوسط و حدود ۳۰ درصد باقیمانده در جلسه اول اگر به اندازهٔ کافی بر روی آن‌ها وقت صرف شود که در ادامه به شرح دقیق آن می‌پردازیم، به خلسهٔ عمیق می‌رسند. در این جمع، کمتر از ۱۰ درصد از مراجعه کننده‌ها ممکن است در همان جلسهٔ اول به خلسه خیلی عمیق دسترسی پیدا کنند.

در متن جامعه همان‌طور که همه پدر و مادرها انتظار دارند فرزند آن‌ها می‌تواند و باید شاگرد اول شود، معتقد هستند که خودشان هم استعداد و قابلیت هیپنوتیزم‌پذیری بسیار زیادی را دارند و باید در همان جلسه اول به یک خلسه بسیار عمیق برسند.

به باور آن‌ها اگر این انتظار آن‌ها برآورده نشود، از آن‌جائی که در خود آن‌ها اشکالی وجود ندارد، پس شاید اشکال یا عیب در روش یا مهارت هیپنوتیزم درمان‌گر است! حقایق علمی و آماری از این طرز فکر حمایت نمی‌کند.

افرادی که می‌خواهند یک علم یا هنر مانند موسیقی، خوش‌نویسی، آشپزی یا خیاطی را بیاموزند، هرقدر که صاحب استعداد درخشان باشند، به طور معمول چند ماه یا چند سال به کلاس می‌روند یا به بیان دیگر هر نوع آموزشی، وقت‌گیر است. آیا یک فرد نابغه که می‌خواهد موسیقی، نقاشی، خیاطی و ... را یاد بگیرد، می‌تواند انتظار داشته باشد که پس از یک هفته یا یک ماه آموزش، به پایه اتادی برسد؟ جواب به طور قطع منفی است. در مورد هیپنوتیزم هم مطالعه یک یا دو کتاب معتبر و شرکت در چند جلسه هیپنوتیزم لازم است تا فرد داوطلب بتواند به عمیق‌ترین مرحله از خلسه که استعداد یا قابلیت رسیدن به آن را دارد، برسد. شاید با ۶ تا ۱۰ جلسه این هدف دست یافتنی باشد و در حدود ۴۰ درصد از افراد جامعه از ای طریق بتوانند به خلسه‌های عمیق یا خیلی عمیق برسند. آیا راهی وجود دراد که در مدت کوتاهی، به طور مثال، فقط یک جلسه فردی بتواند استعداد یا قابلیت خود را در هیپنوتیزم پذیری مشخص کند؟جواب مثبت است!

اول کسانی که در جلسهٔ اول به خلسهٔ سبک یا متوسط رسیده‌اند، این احتمال یا امکان وجود دارد که طی چند جلسه آموزش بیشتر، به عمق بیشتری از خلسه برسند.

● رسیدن به خلسه‌های عمیق تنها در یک جلسه!

برای رسیدن به این هدف، پیش نیازهای زیر لازم هستند:

▪ فرد داوطلب یک یا دو کتاب هیپنوتیزم علمی و معتبر را مطالعه کند تا به یک درک صحیح و علمی از هیپنوتیزم برسد.

▪ هیپنوتیزم درمان گر در ساعت‌هائی که مطب آرام‌تر است، مثل ساعت‌های اول صبح یا عصر، یک زمان طولانی در حدود یک ساعت را که ۲ یا ۳ برابر جلسه‌های هیپنوتیزم درمانی عادی است، به او اختصاص دهد.

▪ در این شرایط، هیپنوتیزم درمان گر پس از آمادگی لازم، از یک روش پرقدرت برای القاء خلسه به طور مثال، روش کیاسون و یا روش تمرکز با ایجاد حواس پرتی در ناخودآگاه استفاده کند و به دنبال آن از ۲ روش متفاوت برای ریلکس شدن پیش‌رونده استفاه کند.

کسانی‌که با یک جلسهٔ هیپنوتیزم طولانی به خلسه‌های عمیق یا متوسط می‌رسند، شانس موفقیت هیپنوتیزم درمانی در آن‌ها بسیار زیاد است و می‌توانند در یک جلسهٔ طولانی دیگر خود هیپنوتیزم را هم فرا بگیرند.

تصویربرداری ذهنی در عمیق ترین خلسه هیپنوتیزمی و اعتماد بیمار یا مراجعه کنده به این که در شرایط هیپنوز قرار گرفته، بسیار مؤثر است.

برخی از آزمون‌ها وجود دارند که بیمار یا مراجعه کننده را به استقرار در خلسهٔ هیپنوتیزمی مطمئن می‌سازد. یکی از آن‌ها، احساس بیمار در چسبیدن به صندلی است.

● فایدهٔ سنجش دقیق عمق خلسه

از آن‌جا که میزان درمان پذیری با میزان هیپنوتیزم‌پذیری آن‌ها مرتبط است، کسانی که قصد درمان، آموزش خودهیپنوتیزم، سیر قهقرائی در زمان، خروج روح از بدن و یا تجربه برخی از پدیده‌های پیچیدهٔ هیپنوتیزمی را دارند، به نتیجه برسند. برای مثال، کسانی که در جلسه اول به خلسه عمیق و متوسط می‌رسند، به احتمال خیلی زیاد تنها در یک جلسهٔ یک ساعتی بعدی می‌توانند خودهیپنوتیزم از طریق شرطی شدن را یاد بگیرند. افرادی که در جلسه اول به خلسه عمیق می‌رسند، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که در ۲ یا ۳ جلسه بعدی به سیر قهقرائی در زمان و برگشتن به سال‌های گذشتهٔ زندگی برسند و فعال شدن چاکراها و سیر انرژی حیاتی را به‌صورت تکاملی در کانال‌های انرژی تجربه کنند.

ترکیب و تلفیق هیپنوتیزم درمانی با مفاهیم یوگا و انرژی درمانی بر اساس این باور که در اطراف درمان‌گر و در اطراف بیمار دو‌هاله یا دو میدان انرژی است که در جریان هیپنوتیزم درمانی یا تأثیر بر روی یکدیگر، بیشتر یا به طور عمده میدان‌های انرژی مختل شده بیماران تصحیح می‌شود، ریشه در باورهای مکتب‌های هند و چین دارد که در کتاب‌های جدیدی که توسط پزشک‌های متخصص که از مهم ترین دانشگاه‌های علوم پزشکی آمریکا فارغ التحصیل شده و در آن دانشگاه‌ها سمت استادی یا دانش یاری دارند، به‌چشم می‌خورد. در آینده بیشتر در این زمینه سخن خواهیم گفت.دکتر سیدرضا جمالیان