داشته‌ها و نداشته‌هاي هيپنوتيزمنويسنده : دکتر رضاجماليان


زماني که از هيپنوتيزم وهيپنوتيزم درماني صحبت مي‌شود، بعضي از افراد جامعه ممکن است برخي از قابليتهاي واقعي هيپنوتيزم را باور نکنند و يا انبوهي از مطالب غير واقعي را به آن نسبت داده و يا با آن مرتبط سازند. مطالب زير، يکي از بيشتر از 100 مقاله‌يي است که دکتر کوريدون هاموند رئيس يا پرزيدنت چند دهه‌ي اخير انجمن هيپنوتيزم باليني آمريکا در کتاب درسي و آموزشي اين انجمن با نام آموزش هيپنوتيزم باليني نوشته که با مختصر خلاصه‌ و ساده‌نويسي در اختيار شما گذاشته مي شود:
1- انجماد عضلاني يا کاتالپسي:يک حالت انقباض غير ارادي در عضلات که بر اثر آن اندامها به همان وضعي که قرار داده شده‌اند، مدتها بدون احساس خستگي باقي مي‌مانند.

2- ايجاد فراموشي يا آمنزي: ايجاد مهار يااختلال در حافظه که ممکن است خود به خود و يا با تلقين صورت بگيرد.

3- گسستگي ذهني: احساس جدايي روان از بدن که در طي آن فرد از محيط اطرافش احساس جدايي مي‌کند. مثلاً در طي آن فرد هم خود را در حال انجام کاري احساس مي‌کند و هم اين احساس را دارد که از خارج از بدن، خودش را تماشا مي‌کند. يک پديده‌ي مرتبط با اين حالت احساس خروج روح از بدن است که طرفداران زيادي براي يادگيري آن وجود دارند.

4- ايجاد بي‌دردي و بي‌هوشي: از اين پديده در تمام کشورها به صورت گسترده در کارهاي دندانپزشکي، مسايل زنان و مامايي، تقريباً تمام حوزه‌هاي جراحي و در مراحل مختلف درمان سرطانها استفاده مي‌شود.

5- ايجاد حساسيت زياد نسبت به درد: که عکس‌پديده‌ي فوق بوده و در اين شرايط يک محرک بسيار کوچک ممکن است بسياردردناک باشد.

6- فعاليتهاي ايدئوسنسوري: اين حالت اشاره به ظرفيت اعجاب برانگيز مغز در شرايط هيپنوتيزم دارد که بدون اراده ‌و حتي بدون آگاهي ضمير آگاه، به پرسشهايي که از فرد هيپنوتيزم شده مي‌شود با برخي از حرکات غير ارادي - مثل حرکت انگشتها - جواب مي‌دهد.

7- خوابگردي يا سومنامبوليسم: يک حالت غير متعارف که گاه در افراد عادي جامعه هم مشاهده مي‌شود. مثلاً افرادي نيمه شب از خواب بيدار شده و با حرکت در خانه و انجام برخي از کارها که بعضي از آنها خيلي ظريف و دقيق هستند، در نهايت دوباره به بستر برمي‌گردند و صبح که از خواب بيدار مي‌شوند، كمترين خاطره‌يي از وقايع شب قبل ندارند.

8- توهم يا هالوسيناسيون: يک توهم عادي يا توهم مثبت ديدن چيزي است که وجود ندارد و توهم منفي، عدم احساس رؤيت يا ديدن چيزي است که وجود دارد. توهم در تمام انواع حواس پنجگانه ممکن است به صورت مثبت يا منفي شکل بگيرد.

9- افزايش قابليت يادآوري حافظه يا hypermnesia

10- سيرقهقرايي در زمان يا مکان زنده شدن حوادث و وقايع گذشته. در شکل اصيل و واقعي آن فرد در شرايط احساس برگشتن به زمانهاي گذشته، حتي صدا و نحوه‌ي نگارش او که به زمان گذشته برگشته، کودکانه و مانند همان زماني مي‌شود که فرد به آن دوران برگشته است. اين تجربه به سادگي قابل انجام و از آن در پزشکي و روان‌شناسي استفاده‌هاي زيادي مي‌شود.

11- فعاليت ايدئوموتور و يا انجام خود به خود برخي از حرکات در اندامها تنها به علت فکر کردن. در اين روش بسيار جالب و پيچيده، بدون اراده‌ي‌ ظاهري بدن، حرکاتي هدفمند در برخي از عضلات بدن پيدا مي‌شوند. حرکت خود به خودي پاندول و نوشتن بدون اراده و آگاهي در شرايط خلسه از اين مقوله‌اند.
12- سير پيشرونده در زمان: فرد هيپنوتيزم شده احساس مي‌کند که گويي به سالهاي بعد زندگي رسيده و وقايع آن زمان را احساس مي‌کند.

13- ايجاد اختلال در زمان: با تلقين 2 دقيقه مانند 20 دقيقه احساس مي‌شود و يا فرد به اين احساس مي‌رسد که زمان براي او خيلي کند مي‌گذرد.

14- اختلال در شخصيت يا مسخ شخصيت: بر اثر تلقين يا برخي از حوادث بسيار سخت ممکن است فردي براي مدتي هويت يا شخصيت خود را فراموش کرده و با تلقين خود را يک فرد زنده يا مرده‌ي ديگر تصور کند. از اين پديده‌ي هيپنوتيزمي در جلسات روحي سوء استفاده مي‌شود.

15- القاي خواب: با تلقينات هيپنوتيزمي مي‌توان اين قابليت را در فردي به وجود آورد که در شب در زمينه‌ي خاصي خواب و رويائي ببيند. از اين پديده در هيپنوتيزم درماني استفاده‌هاي مهمي مي‌شود.

16- ايجاد خاطره‌ي کاذب: در شرايط خلسه‌ امکان دارد اين باور را در فردي ايجاد کرد که گويي در گذشته فردي يا مکاني را ديده و يا کاري را انجام داده است. در آمريکا فردي که در ماههاي گذشته به هر علت و دليلي هيپنوتيزم شده، اجازه دادن شهادت در هيچ موضوعي را ندارد..