تهيه بيوپسي در حالت هيپنوتيزم


جام‌جم آنلاين: محققان مي‌گويند هيپنوتيزم به زنان كمك مي‌كند عمل برداشتن بيوپسي از سينه را بهتر تحمل كنند.
به گزارش بي‌بي‌سي، دانشمندان امريكايي دريافته‌اند در صورتي كه عمل برداشتن بيوپسي در حالت هيپنوتيزم انجام شود ، زنان درد و اضطراب كمتري را تجربه مي‌كنند.
به گفته محققان روش‌هاي غيردارويي براي كاهش مشكلات مربوط به اين عمل بسيار مفيدتر بدون آن كه عوارض جانبي داشته باشند.
يافته فوق تاييد ديگري بر ارتباط بدن و ذهن است. اين نوع آرامش با خود تلقيني و هيپنوتيزم به راحتي در زمان انجام عمل برداشت نمونه قابل يادگيري است.
محققان معتقدند ايجاد روش‌هاي جديد براي كاهش اثرات جانبي ، مانند درد و اضطراب كه برخي زنان به آن دچار مي‌شوند همواره مورد استقبال قرار گرفته است.
اين قبيل مطالعات كه تاثير درمان‌هاي مختلف را ارزيابي مي‌كنند در افزايش شناخت بهترين روش حمايت بيماران در شرايط استرس‌زا اهميت زيادي دارند.