با شماره ۳ به خواب می روی!هیپنوتیزم به معنای تمرکز بالا و فوق العاده ی ذهن است. با ذکر همین تعریف یک خطی، می توانید به اهمیت این علم وسیع و عمیق پی ببریدف چرا که تقریبا انجام هر کاری بدون ایجاد تمرکز، امکان پذیر نیست و برای رسیدن به اهداف زندگی، می بایست که ذهن خود را صددرصد متوجه و معطوف به هدف خود بنماییم.
انسان ها در ساعاتی از شبانه روز، ناخودآگاه در حالت هیپنوتیزم قرار می گیرند. حال اگر با این علم آشنایی داشته باشیم، می توانیم این ساعات را در اختیار گرفته و به نفع خود پیش ببریم و یا با توجه نداشتن کافی، این ساعات را بطور ندانسته به تخریب خود بپردازیم.
من تمامی سعی و تلاش خود را می کنم تا هیپنوتیزم را به شما دوست عزیز بشناسانم و شما بتوانید در طول زندگی از آن بهره مند شوید.
افراد برای هیپنوتیزم شدن به پنج گروه تقسیم می شوند. دسته اول افرادی هستند که در اصطلاح به سوژه نمایشی معروفند، یعنی بسیار خوب و سریع هیپنوتیزم می شوند که تقریبا ده درصد مردم را تشکیل می دهند. گروه دوم افرادی هستند که خوب هیپنوتیزم می شوندف ولی نه به سرعت دسته اول که این گروه حدودا پانزده درصد از مردم هستند.
دسته ی سوم، گروه متوسط هستند که چهل درصد از مردم شامل این گروهند و دسته ی چهارم گروه افراد ضعیفند که بیست و پنج درصد مردم در این گروه قرار دارند و آخرین دسته، گروه پنجم هستند که گروه بد یا مشکل نامیده میشوند و فقط پنج درصد از افراد در این گروه وجود دارند; معمولا افراد مجنون که هیچ تسلط و تمرکزی ندارند، در این دسته ی آخر هستند.
هیپنوتیزم را می توان در شش مرحله علمی تعریف کرد که عموماض افراد تا مرحله ی سه هیپنوز میرسند و برای رسیدن به مراحل بالاتر میبایست از تمرینات یوگا استفاده کرد.مراحل فوق الذکر با تعاریف و اسامی مختلف بیان شده اند.
نسبت توانایی و فعالیت ضمیر خودآگاه به ضمیر ناخود آگاه را مراحل هیپنوتیزم می نامند. هر قدر توانایی ضمیر ناخودآگاه بیشتر شود و ضمیر خودآگاه ضعیف تر عمل کند، عمق هیپنوتیزم بیشتر می شود، به طوری که در مرحله ششم ضمیر خودآگاه کاملا از کار افتاده و تنها ضمیر ناخودآگاه است که کنترل بدن را در دست می گیرد.
ضمیر خودآگاه همان نیروی اراده و تفکر بیرونی ماست که به واسطه آن کلیه رفتار و کارهای خود را کنترل می کنیم.
ضمیر ناخودآگاه کلیه کارهایی که ما بدون فکر و اراده انجام می دهیم از ضمیر ناخودآگاه ما دستور می گیرد و تقریبا بر تمام اعضای بدن تسلط دارد. مثلا شما در حالت عادی، تنها قدرت کنترل قسمت هایی از عضلات بدنتان را دارید ولی در حین هیپنوتیزم می توانید به کلیه عضلاتتان دستور دهید.
آیا در حالت عادی و معمول توان دراز کشیدن بر روی دو صندلی که به فاصله ی سر تا پای شما از یکدیگر قرار گرفته اند را دارید؟! ولی همین کار را در حالت هیپنوتیزم انجام می دهید، طوری که حتی چندین نفر قادرند بر روی شکم شما رفته و راه بروند!
به همین علت کلیه روانکاوی هایی که با علم هیپنوتیزم صورت می گیرد به مراتب دقیقتر و سریعتر از روانکاوی هایی است که به طور معمول و عادی انجام می شوند.روزنامه ابتکار