اغلب افراد هيپنوتيزم‌پذيري متوسطي دارند
ايرنا- دبير انجمن علمي هيپنوتيزم باليني ايران گفت: اغلب افراد هيپنوتيزم پذيري متوسطي دارند و درصد اندكي از مردم هيپنوتيزم پذيري كم و يا زياد دارند.

دكتر علي شريفي در همايش "هيپنوتيزم درماني" در مشهد افزود: افرادي كه قدرت تجسم در آنان تقويت شده مانند هنرپيشه‌ها هيپنوتيزم پذيري بالايي دارند.
وي گفت: زماني هيپنوتيزم تنها به عنوان جادو و شعبده‌بازي مطرح بود اما امروز يك علم شناخته شده كه با تاثير بر فكر و روان در درمان بيماريها كاربرد دارد.

او با اشاره به كاربردهاي هيپنوتيزم در درمان بيماريهاي مختلف افزود:
كنترل درد در بيماريها و زايمان، دندانپزشكي، درمان اختلالات جنسي، اضطراب و ترس، تقويت خود، درمان چاقي و آسم، ترك سيگار، درمان سوختگي، تمركز و يادگيري از جمله اين كاربردها است.

وي مراحل هيپنوتيزم را شامل "تمركز، انفكاك و تلقين‌پذيري" عنوان كرد و گفت: ممكن است هر يك از ما در زندگي روزمره اين مراحل را به صورت ناخودآگاه تجربه كنيم.

او افزود: بطور مثال در مرحله تمركز و انفكاك وقتي فردي غرق تماشاي يك فيلم مي‌شود تمام تمركز و حواسش به فيلم است و حركت و صحبتي را متوجه نشده و در حقيقت فكر او از محيطي كه در آن قرار دارد انفكاك پيدا كرده است.

وي گفت: مرحله تلقين پذيري نيز مانند حالت فردي است كه تحت تاثير صحنه‌هاي فيلم قرار گرفته و با هنرپيشه فيلم همدل و همنوا مي‌شود.

اين روانپزشك افزود: مشغول بودن ذهن راننده به يك موضوع در مسافت طولاني و همچنين بازي كودكان ديگر مثالها از قرار گرفتن در شرايط مشابه حال هيپنوتيزم هستند.

وي تاكيد كرد: كارآيي هيپنوتيزم در درمان بيماريها وقتي است كه روشها و مراحل هيپنوتيزم را در فرد به صورت آگاهانه ايجاد كنيم.

او همچنين گفت: مواردي از جمله مطرح بودن هيپنوتيزم به عنوان خواب، تحميل هيپنوتيزم به فرد بدون آگاهي و خطرناك بودن آن از جمله سوء‌تفاهمها در مورد علم هيپنوتيزم است كه واقعيت ندارند.

وي افزود: با اين حال هيچكس نمي‌تواند ادعا كند كه هيپنوتيزم تنها راه درمان يك بيماري و جايگزين درمانهاي ديگر است بلكه از تكنيكهاي مختلف اين علم مي‌توان در درمان بيماريها استفاد كرد.