یك آنتی بادی جدید برای پیشگیری از هپاتیت c

پزشكان می‌گویند به تازگی به روش جدید درمان با «آنتی بادی مونوكلونال» دست یافته‌اند كه می‌تواند مانع از بروز عفونت ناشی از ویروس هپایت c شود.

به گزارش ایسنا ؛ این آنتی بادی توانایی داخل شدن ویروس به درون سلولهای كبد را از كار می‌اندازد.این پزشكان دریافته‌اند آنتی بادی مونوكلونال انسانی كه ویروس مزبور را مورد هدف قرار می‌دهد از شامپانزه‌ها در برابر عفونت ویروسی هپاتیت c در یك دوز مشخص محافظت می‌كند.این دستاورد تازه حاصل مطالعات متخصصان دانشكده پزشكی دانشگاه ماساچوست است كه روی مدل‌های حیوانی نتایج امیدواركننده‌ای داشته است. در مرحله بعدی این یافته روی نمونه‌های انسانی آزمایش خواهد شد.