گام جديد شيميدانان در مهار تکثير ويروس هپاتيت c

شيميدانان دانشگاه کاليفرنيا موفق شدند نخستين ساختار مولکولي با وضوح بالا را توليد كنند. اين ساختار مولكولي هنگامي که به مواد ژنتيکي ويروس هپاتيت متصل شود، مانع تکثير آن مي‌شود...

به گزارش نيويورک تايمز، ساختار مولکولي توليد شده، شماي دقيقي را براي طراحي دارويي که بتواند تکثير ويروس هپاتيت را مهار کند، در اختيار محققان قرار مي‌دهد. به گفته پژوهشگران، ساختمان اين مولکول به گونه‌اي است که باعث مي‌شود rna ويروس هپاتيتc، قسمتي از ساختمان لولايي شکلش را باز کند، سپس اين مولکول که از مهار‌کننده‌‌ها مانند يک دستکش محافظت مي‌کند، توانايي تکثير را از ويروس هپاتيت c سلب مي‌کند. اين مولکول شاخه‌اي از گروه ترکيب‌هايي به نام بنزيميدازول?ها است که در توقف توليد پروتئين‌هاي ويروسي در سلول‌هاي مبتلا شناخته شده‌اند. ساختار اتمي سه‌بعدي اين مولکول با کريستالوگرافي تعيين شده است. بلورشناسي يا کريستالوگرافي، علمي است که به قوانين حاکم بر حالت بلورين مواد جامد، آرايش اتمي/مولکولي بلورها، خواص فيزيکي و شيميايي و ساخت، رشد و شناسايي بلورها مي‌پردازد. با استفاده از کريستالوگرافي، امکان تصويربرداري از يک مولکول زيستي بسيار مهم، در حالي که با سرعت بسيار زياد فعاليت مي‌کند، فراهم شده است. يافتن راهي براي توقف روند تکثير ويروس هپاتيت c مي‌تواند به‌طور موثري عفونت‌هاي ويروسي هپاتيت را درمان کند، اما تا به امروز دانشمندان ترکيب‌هاي مهارکننده اندکي را که بتواند به‌طور مستقيم روي ژنوم ريبونوکلئيک اسيد ويروس عمل کند، شناسايي کرده‌اند.

هپاتيت، بيماري ويروسي مزمني است که يکصد و 70 ميليون نفر در جهان به آن مبتلا هستند.