جام جم آنلاين: پژوهشگران تاكيد كردند كه درمان بيماري هپاتيت c در مراحل اوليه، كليد اصلي مبارزه با ويروس اين بيماري است.نتايج بررسي‌هاي جديد نشان مي‌دهد؛ بيماراني كه در چند ماه اول پس از آلوده شدن به ويروس هپاتيت c تحت درمان قرار مي‌گيرند، سيستم ايمني بدن آنها درست شبيه زماني كه عفونت خود به خود ريشه‌كن مي‌شود، با واكنشي سريع و چندجانبه عليه ويروس وارد عمل مي‌شود تا آن را از پاي درآورده و عفونت را برطرف كند.
پژوهشگران در دانشگاه مونترال كانادا نتايج مطالعات خود را در مجله آمريكايي «ويروس‌شناسي» منتشر كرده‌اند. در اين تحقيقات، پژوهشگران گروهي از مصرف‌كنندگان داروهاي داخل وريدي را كه در معرض شديد خطر عفونت هپاتيت c بودند، قبل و بلافاصله پس از تماس با ويروس بيماري، مورد بررسي و آزمايش قرار دادند.

آنها دريافتند كه درمان سريع و زودهنگام پاسخ سريع و چندجانبه ايمني بدن را موجب مي‌شود بنابراين پژوهشگران نتيجه گرفتند درمان سريع مي‌تواند واكنش ايمني بدن عليه ويروس هپاتيت c را احيا كرده و به ريشه‌كن شدن سريع ويروس اين بيماري كمك كند. متخصصان خاطرنشان كردند كه اين كشف جديد درباره مكانيسم‌هاي ريشه‌كني ويروسي مي‌تواند به كشف روش‌هاي درماني تازه‌تر و موثرتر منجر شود.

بيماري هپاتيت c از طريق خون آلوده منتقل مي‌شود. هرچند كه در يك چهارم از مبتلايان بيماري به خودي خود مي‌تواند ريشه‌كن شود و نيازي به درمان نيست، اما در اكثر موارد عفونت گسترش پيدا مي‌كند كه اين امر عامل اصلي بروز سيروز كبدي و سرطان كبد است.

در حال حاضر تنها روش اثبات شده براي درمان هپاتيت c داروي نوعي ضد ويروس است كه در 50 درصد موارد موفق عمل مي‌كند.

همچنين پژوهشگران تاكيد دارند كه نرخ بهبودي از بيماري در افرادي كه زودتر و بموقع تحت درمان قرار مي‌گيرند 90 درصد بيشتر از افرادي است كه بيماري آنها دير تشخيص داده شده و درمان مي‌شود.