راه‌هاي تشخيص هپاتيت c


امروز دكتر مرداني متخصص بيماري‌هاي عفوني به پرسش ما پاسخ مي‌دهد.

هپاتيت c چيست؟

عامل بيماري هپاتيت c يك ويروس است و در ابتدا مي‌تواند مثل يك سرماخوردگي معمولي بروز كند. ولي بيماري مزمن هپاتيت c برعكس سرماخوردگي معمولي، به دليل از كار افتادن كبد و مشكل بودن درمان مي‏تواند براي حيات بيمار تهديدآميز باشد.

اين ويروس عمدتا از طريق تماس با خون شخص آلوده منتقل مي‌شود.

همچنين استفاده از سوزن سرنگ‌هاي آلوده، بويژه در افراد معتاد به مواد مخدر تزريقي، سوراخ شدن بدن با هر وسيله تيز يا سوزن آلوده (خالكوبي) مخصوصا با وسايل غيراستاندارد، استفاده از لوازم شخصي به صورت مشاركتي و مقاربت جنسي بدون وسايل حفاظتي نيز باعث انتقال اين ويروس مي‌شود.

بايد يادآور شد كه تماس‌هاي عادي مانند دست دادن و بوسيدن... راه انتقال اين ويروس نيست.

با انجام آزمايش‌هاي مخصوص مي‌توان اين نوع هپاتيت را تشخيص داد.

ارزيابي وضعيت كبد براي تشخيص هپاتيت الزامي است. درمان اين نوع هپاتيت گرچه مشكل است اما در بسياري با آزمايش قابل شناسايي است.

جام جم آنلاین