دکتر فاطمه مافی
علوم آزمایشگاهی

راه تشخیص این بیماری انجام آزمایش آنتی بادی ضد ویروس به روش الیزا است. در فردی که این آزمایش مثبت است باید با استفاده از آزمایش دقیق تر « ریبا » یا « بلات » و آزمایش دقیق تر «پی- سی- آر» (hvc rna) وجود بیماری و شدت آن را اثبات کرد.

درمان هپاتیت «سی»
جهت بیماری هپاتیت «سی» درمان موثری وجود دارد. مصرف توأم داروی اینترفرون آلفا و قرص ریباورین می‌تواند در 30 تا 50 درصد موارد به کنترل بیماری منجر شود. داروی اینترفرون ساخت داخل ( پی- دی فرون ) در درمان بیماری معادل داروهای خارجی است. آمپول اینترفرون به صورت هفته ای سه بار تزریق می‌شود. مقدار و مدت مصرف را پزشک تعیین می‌کند.

بیماران باید حداقل ماهیانه جهت بررسی و انجام آزمایشات مراجعه نمایند. هپاتیت «سی» قابل درمان است و در صورت مصرف دقیق داروها امکان ریشه کنی وجود دارد. پس امروزه می‌توان نسبت به مهار بیماری و بازگرداندن زندگی سالم به بیماران اقدام کرد به شرطی که بیماران در مراحل زودرس بیماری تشخیص داده شوند و با پزشک همکاری نمایند.

قابل توجه بیماران مبتلا به هپاتیت «سی»
امروزه اهمیت تعیین نوع ویروس (ژنوتیپ) هپاتیت «سی» در تعیین استراتژی درمان حایز اهمیت است. در انواع 2 و 3، درمان به مدت 6 ماه و انواع 1 و 4 به مدت یک سال صورت می‌گیرد. بدیهی است با توجه به فراهم شدن امکان انجام تعیین ژنوتیپ هپاتیت «سی» در آزمایشگاههای ایران انجام آن قبل از شروع درمان ضروری است.

خوب بودن
خوب بودن چیزی جز این نیست که عضو شایسته ای از اجتماع خود باشید و به کمک کسانی برخیزید که نیازمند کمک شما هستند. بکوشید که حرف کسانی که مخالف شما هستند را خوب بفهمید. کار هر روز خود را بهتر از کار روز پیش انجام دهید. خیر عامه را بر منافع شخصی خود مقدم شمارید. در رفتار و کردار خود شرافت را در نظر داشته باشید.