سرپرست مرکز تحقيقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي گفت: علي رغم آن که شيوع هپاتيت b در دريافت کنندگان واکسن آن به شدت کاهش پيدا کرده است، به نظر ما شيوع هپاتيت c افزايش يافته است.

دکتر محمدرضا زالي در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) واحد علوم پزشکي ايران، با بيان اين که معتادان تزريقي آلوده به هپاتيت c، آلودگي را به ديگر جوانان انتقال داده و آن جوانان نيز آلودگي را به خانواده، نزديکان و دوستان خود منتقل مي‌کنند، گفت: بنابراين خطر افزايش هپاتيت c همه افراد را تهديد مي‌کند.

وي با بيان اينکه هپاتيت يکي از معضلات بهداشتي و درماني جامعه ماست، افزود: بايد افراد در معرض خطر را شناسايي کنيم و آنهايي را که با افراد پرخطر در تماس هستند آگاه کنيم تا به نحوي از امکانات و روش‌هاي بهداشتي استفاده کنند و تمام آگاهي و دانش خود را به سطح جامعه منتقل کنيم براي اين كه مانع انتقال و گسترش اين بيماري در جامعه شويم.

اين فوق تخصص گوارش کبد با بيان اينکه هپاتيت c برخلاف هپاتيت b، داراي واکسن نيست تا بتوان اقدامات پيشگيري را به طور کامل انجام داد، گفت: نبايد ساير اقدامات بهداشتي را که مانع گسترش و شيوع بيماري در جامعه مي‌شود فراموش کنيم که آن همان نکات بهداشتي است که به طور مرتب در مورد آن بحث مي‌شود.

استاد مرکز تحقيقات گوارش و کبد گفت: درمان هپاتيت c نسبت به هپاتيت b کمي مشکل‌تر است و تمايل به مزمن شدن و بيماري مزمن کبدي و سيروز کبدي و در نهايت سرطان کبد را ايجاد مي‌کند.

زالي در پايان گفت: در گذشته هپاتيت c از طريق خون و فرآورده‌هاي آن منتقل مي‌شد اما با امکانات جديدي که سازمان انتقال خون و ساير سيستم‌هاي بهداشتي فراهم كردند انتقال هپاتيت c از اين طريق بسيار کاهش يافته است.