مردانی که ژن معیوب brca2 را دارند در خطر ابتلا به سرطان سینه در سنین هفتاد سالگی هستند


خطر ابتلا به سرطان سینه در مردان دارای سابقه خانوادگی بیشتر است .

پژوهشگران می گویند نتایج جدیدترین تحقیقات نشان می دهد مردانی که ژن معیوب brca2 را دارند در خطر ابتلا به سرطان سینه در سنین هفتاد سالگی هستند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از رویترز ، محققان بیمارستان سنت مری در منچستر با بررسی ۳۲۱ خانواده که ژن brca2 را داشتند به این نتیجه رسیدند که این ژن معیوب موجب بروز سرطان سینه در زنان می شود و می تواند از طریق والدین به هر دو جنس فرزند منتقل شود.

اما متخصصان می گویند سرطان سینه در مردان بسیار کمیاب است.
در انگلیس سالانه در برابر ۳۰۰ مورد سرطان سینه در مردان ۴۵ هزار مورد سرطان سینه در زنان گزارش می شود.
این تحقیق شامل داده هایی از خانواه هایی در منچستر و بیرمنگهام است که ژن معیوب brca2 را داشتند.نتایج این تحقیقات در نشریه ژنتیک پزشکی منتشر شده است.
آنها دریافتند در بین این خانواده ها ۱۶ مرد ۲۹ تا ۷۹ ساله که نسبت درجه اول با فرد حامل brca2 داشتند به سرطان سینه مبتلا شدند. هشت مورد دگر نیز در اقوام درجه دوم روی داد.
بررسی ها نشان می دهد خطر ابتلا به سرطان سینه در بین مردان دارای ژن معیوبbrca2 حدود ۱/۷ درصد تا سن ۷۰ سالگی و ۴/۸ درصد تا سن ۸۰ سالگی است.
گرت ایوانس مجری این تحقیقات می گوید احتمال ابتلای یک مرد به سرطان سینه در جمعیت عمومی یک نفر در هر هزار نفر است.
مردانی که نسخه معیوب brca2 را ندارند به سرطان سینه مبتلا نمی شوند اما بیشترین خطر متوجه مردانی است که نسخه معیوبی از این ژن را داشته باشند.
وی در عین حال گفت : این حائز اهمیت است که مردان از وجود این ژن در بدن خود اطلاع داشته باشند و کسی که در خانواده اش پیشینه این ژن وجود دارد باید از خطر این بیماری آگاه باشد.