كشف ژن خاصي كه سرعت پيشرفت سرطان سينه را تشديد مي‌كند


در يك پژوهش جديد محققان؛ ژنهاي خاصي را شناسايي كرده‌اند كه به انتشار سرطان سينه در بدن بيمار كمك مي‌كنند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، به گفته محققان؛ اين ژنها ممكن است در گسترش و پيشرفت بيماري در سرتاسر بدن زني كه مبتلا به سرطان سينه است، نقش قابل توجهي ايفا كند.

اين پژوهش از سوي دانشمندان انستيتو ملي سرطان آمريكا صورت گرفته است.

اين دانشمندان با بازبيني مطالعات قبلي دريافتند: در نمونه‌هاي تومورها هم در موشهاي آزمايشگاهي و هم در انسانها، يك نشانه ژني خاص وجود دارد كه فرصت تقسيم سلولي را پيش بيني مي‌كند.

نتايج اين تحقيق در نشريه تحقيق سرطان منتشر شده است. در مطالعه اخير اين نشانه ژني اولين بار در موشهاي آزمايشگاهي شناسايي شد كه خطر متاستاز سرطان سينه را تا 20 برابر افزايش مي‌دهد و به اين ترتيب سرعت پيشرفت سرطان افزايش پيدا مي‌كند.

سپس محققان همين ارتباط ژني را در نمونه‌هاي انساني پيدا كردند و دريافتند كه ژن مزبور سرعت رشد سرطان سينه را در انسان چهار تا پنج برابر افزايش مي‌دهد.

بسياري از كارشناسان معتقدند كه متاستاز در ابتدا نتيجه يك جهش ژنتيكي غيرموروثي در بافت سرطاني است.

يافته جديد مي‌تواند به پزشكان كمك كند كه درمانهاي جديدتري را براي معالجه سرطان سينه پيدا كنند.

مطالعات قبلي در اين زمينه روي فاكتورهاي وراثتي صورت مي‌گرفته‌اند كه اين فاكتورها نيز نقش مهمي در پيشرفت سرطان ايفا مي‌كند. محققان اميدوارند با شناسايي اين ژن در آينده بتوانند دريابند كه كدام زنان بيشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان سينه قرار دارند و براي پيشگيري اقدام كنند