شناخت ژني كه عامل گسترش سرطان سينه است

گروهي از متخصصان علوم پزشكي در دانشگاه ميشيگان آمريكا، ژني را شناسايي كرده‌اند كه در گسترش سرطان سينه در بدن نقش دارد.

به گزارش سرويس «سلامت» ايسنا، اين متخصصان معتقدند كه شناخت ژن جديد راه را براي دستيابي به روش‌هاي درماني موثرتر براي مقابله با اين سرطان كشنده هموار خواهد ساخت.

در اين مطالعه تاكيد شد كه با شناخت ژن مزبور موسوم به Rhoc مي‌توان به شيوه‌هاي نوين براي بررسي رفتارهاي خاص اين سلول‌هاي سرطاني و در نتيجه كمك به درمان آنها دست يافت.

به نوشته روزنامه ديلي‌ميل، پزشكان تاكيد دارند كه شيمي‌درماني در رابطه با درمان سرطان سينه معمولا با شكست مواجه مي‌شود چون نمي‌تواند سلول‌هاي بنيادي سرطاني را كه عامل انتشار تومورها هستند، نابود سازد.

به گفته پزشكان، سطح اين ژن همزمان با پيشرفت سرطان سينه، بيشتر مي‌شود و هر چه ميزان اين ژن افزايش يابد، احتمال زنده ماندن بيمار كمتر مي‌شود.

اين متخصصان با مطالعه روي موش‌هاي آزمايشگاهي دريافتند كه بيان بيش از حد ژن Rhoc به تنهايي مي‌تواند موجب انتشار سلول‌هاي سرطاني شود.

اين پزشكان در مرحله بعدي آزمايشات تلاش مي‌كنند به بررسي امكان توليد يك داروي مولكولي كوچك با قابليت بازدارندگي فعاليت ژن مزبور، بپردازند.

شرح آزمايشات فوق در مجله تخصصي پلوس وان به چاپ رسيده است.