سرطان پستان و رحم با يكديگر ارتباط ژنتيكي ندارند

نتايج بررسي‌هاي دانشمندان آمريكايي نشان مي‌دهد: زنان با تاريخچه خانوادگي سرطان پستان در معرض ابتلا به سرطان رحم قرار ندارند.به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين پژوهشگران مي‌گويند: اگر چه چندين ريسك فاكتور براي هر دو بيماري مشابه هستند، اما ارتباط ژنتيكي بين اين دو سرطان وجود ندارد.طبق اين بررسي در تاريخچه‌ خانوادگي افرادي كه به طور ارثي به سرطان پستان مبتلا مي‌شوند ريسك فاكتور براي ابتلا سرطان آندومتر وجود ندارد، در حالي كه در زنان با كانسر پستان احتمال بروز كانسر ‎آندومتر افزايش مي‌يابد.نتايج اين پژوهش كه در ژنورنال پزشكي ژنتيك در لندن به چاپ رسيده حاكي از آن است كه زناني كه از سرطان پستان رنج مي‌برند احتمال بروز كانسر رحم به ميزان 30 درصد افزايش مي‌يابد با وجود اين داشتن يك ارتباط خويشاوندي نزديك با فرد دچار سرطان پستان فرد را مستعد ايجاد سرطان اندومتر نمي‌كند.اين مطالعه كه بر روي 37 هزار و 500 زن كه در برنامه ملي اسكرننيگ سرطان پستان شركت داشتند كه سال 1979 شروع شد و به مدت 14 سال به طور انجاميد.نتايج نشان داد در 648 نفر سرطان در ارتباط با رحم پيشرفت كرد. اما دانشمندان مي‌گويند يافته‌اي بر پايه ارتباط بين اين دو سرطان در افراد خويشاوند وجود ندارد.سرطان اندومتر معمولا در زنان مسن به وجود مي‌آيد و ديابت، بلوغ زودرس و يائسگي دير هنگام و بچه دار نشدن براي هر دو بيماري از فاكتورهاي خطر هستند.