راه اندازی مراکز آزمایش ژنتیک زنان مستعد سرطان سینه در ژاپن و آمریکا

برخی از مراکز سرطان شناسی در آمریکا و ژاپن به تازگی اقدام به ارائه خدماتی کرده اند که براساس آن زنانی که مستعد توسعه ژنتیکی سرطان های ارثی سینه و تخمدان هستند می توانند در این مراکز آزمایش ژنتیک دهند.
به گزارش مهر، در این مراکز سرطان شناسی زنانی که در معرض بالای خطر ابتلا به سرطان های ژنتیکی سینه و تخمدان قرار دارند می توانند به طور کامل معاینه ژنتیکی شوند.

براساس گزارش مجله فوربس، بسیاری از سرطان های ژنتیکی سینه و تخمدان در اثر جهش دو ژن brca1 و brca2 بوجود می آید.

تازه ترین بررسی ها در آمریکا نشان می دهد که این دو ژن عامل ابتلا به سرطان سینه در 50 تا 80 درصد از موارد و عامل ابتلا به سرطان تخمدان در 10 تا 30 درصد از موارد است.

تاکنون در آمریکا یک میلیون زن مستعد به ابتلا به سرطان های وارثتی آزمایش ژنتیک داده اند.

این مراکز در ژاپن تاکنون این دو نوع ژن را در 135 زنی که مشکوک به این بیماری ها بودند مورد آزمایش قرار داده اند.

نتایج این آزمایش ها نشان داد که نوع جهش یافته این ژن ها در 27 درصد از موارد مورد آزمایش یا در مجموع 36 زن مشاهده شد.

به گفته مقامات مراکز ارائه دهنده این خدمات در ژاپن و آمریکا، این آزمایش می تواند تا حد چشمگیری در پیشگیری و انجام مراقبت های لازم درمورد زنان مستعد مفید واقع شود.