خطر انتقال سرطان ارثی سینه حذف شد

پزشکان انگلیسی برای اولین بار موفق شدند از طریق روش بارداری در شیشه خطر انتقال سرطان ارثی سینه را متوقف کنند.
پزشکان بیمارستان دانشگاه کالج لندن برای اولین بار موفق شدند خطر انتقال سرطان ارثی سینه را در جنینی که می توانست ژن عامل این بیماری را از طریق میراث ژنتیکی پدری دریافت کند، متوقف کنند.

این دانشمندان به یک زوج انگلیسی کمک کردند که بدون انتقال ارثی سرطان سینه که 50 تا 85 درصد خطر توسعه ابتلا به سرطان را افزایش می دهد باردار شوند.

مادر 27 ساله این جنین دختر از پزشکان خواست که در مقابل انتقال موروثی این بیماری از فرزندانش محافظت کنند. در راستای این درخواست، پزشکان از 11 جنین این زوج استفاده کردند و نقشه ژنتیکی این جنینها را برای شناسایی اینکه کدامیک از آنها حامل ژن عامل افزایش خطر ابتلا به سرطان سینه با عنوان brca-1 است به دست آوردند.

آزمایشات روی تنها یک سلول و زمانی که جنینها سه روز از زندگی خود را در آزمایشگاه پشت سر گذاشته بودند انجام شد.

شش جنین حامل ژن عامل ابتلا به سرطان سینه و پنج جنین سالم بودند. از این پنج جنین دو جنین با موفقیت در رحم مادر جایگزین شده و سه جنین دیگر برای بارداریهای آینده این زوج منجمد شدند.

براساس گزارش تلگراف، این زن جوان انگلیسی در این خصوص اظهار داشت: "معالجه ای که برای من تجویز شد در مقایسه با رنجی که خویشاوندان شوهرم از زمانی که به سرطان سینه مبتلا شده اند هیچ است. به مدت سه نسل است که حداقل یک زن از خانواده همسرم حتی در سنین بسیار پایین 27 یا 29 سالگی به این سرطان مبتلا می شود. ما این بیماری را از نزدیک و در خواهر همسرم نیز دیدیم و از اینکه صاحب دختری شویم که روزی مبتلا به سرطان سینه شود ترسیدیم. به همین دلیل فکر کردیم که شاید امکان حذف این خطر در فرزندانمان وجود داشته باشد."

ژن brca-1 احتمال ابتلا به سرطانهای تخمدان و سینه را در زنان و سرطان پروستات را در مردان افزایش می دهد.