کشفي که مي‌تواند بينايي بعضي بيماران را بازگرداند

يک کشف جديد ممکن است اميد جديدي براي افرادي ايجاد کند که به علت بيماري‌هايي مانند رتينيت پيگمنتوزا يا «تحليل‌رفتگي لکه زرد (دژنراسيون ماکولا) سالمندان» بينايي‌شان را از دست داده‌اند...

به گزارش گيزمگ، دانشمندان دانشگاه ساوتهمپتون کشف کرده‌اند سلول‌هاي قرنيه (پرده شفاف جلوي چشم) را که به راحتي قابل ‌جمع‌آوري هستند مي‌توان به جاي سلول‌هاي آسيب‌ديده شبکيه جايگزين کرد و مانع از نابينايي شد يا آن را علاج کرد.

اين پژوهشگران سلول‌هاي استرومايي ليمبوس قرنيه- بخش ضخيم قرنيه که در مجاورت صلبيه (پرده سفيد جلوي چشم) قرار دارد- را مورد بررسي قرار دادند. محل اين سلول‌ها در جلوي چشم باعث مي‌شود که به راحتي بتوان با جراحي آنها را جمع‌آوري کرد و ضخيم‌ بودن اين بخش، احتمال آسيب به بينايي فرد را هنگام برداشتن سلول‌ها به حداقل مي‌رساند. آنچه اين دانشمندان کشف کرده‌اند اين است که سلول‌هاي استرومايي ليمبوس قرنيه داراي خواصي شبيه به سلول‌هاي بنيادي هستند و به عبارت ديگر مي‌توان آنها را به انواع ديگر سلول‌ها تبديل کرد. هنگامي كه اين سلول‌ها در آزمايشگاه کشت داده شدند، برخي از خواص سلول‌هاي شبکيه‌اي را از خود نشان دادند. اين کشف از لحاظ تئوريک به اين معناست که ممکن است بتوان پس از برداشت سلول‌هاي ليمبوس قرنيه و کشت دادن آنها به صورت سلول‌هاي شبيه سلول‌هاي شبکيه، آنها را به شبکيه پيوند زد و در نهايت اين سلول‌ها جايگزين سلول‌هاي آسيب‌ديده شبکيه خواهند شد. نكته جالب اينجاست كه احتمال رد شدن سلول‌هاي پيوندشده وجود ندارد، زيرا اين سلول‌ها از بدن خود بيمار هستند. اين پژوهشگران اميدوارند پس از اينکه عملي بودن اين شيوه به اثبات رسيد، در آينده آزمايش آن را روي بيماران آغاز کنند.