كنترل تلويزيون با حركت زبان

جام جم آنلاين: دستگاه كنترل از راه دور براي استفاده معلولان از تلويزيون اختراع شد.

به گزارش ايسنا، دانشجويان دانشكده مهندسي پلي‌تكنيك سنگاپور موفق به اختراع دستگاه جديدي شدند كه به افراد معلولي كه قادر به استفاده از ماهيچه‌ها و اعصاب خود نيستند، اين امكان را مي‌دهد كه با زبانشان از راه دور شبكه‌هاي تلويزيون را تغيير دهند.

اين وسيله به افرادي كه دچار صدمات شديد ستون فقرات يا سكته مغزي شده‌اند، اين امكان را مي‌دهد كه تنها از طريق زبان، صداي تلويزيون را كم يا زياد و نيز شبكه‌هاي آن را تغيير دهند