آزمايش پاي بيونيکي با بالا رفتن از پله‌هاي آسمانخراش

يک مرد آمريکايي که پايش را در يک حادثه رانندگي از دست داده، قرار است يک پاي مصنوعي جديد را آزمايش کند که مي‌تواند با فکرش آن را کنترل کند...


به گزارش آسوشيتدپرس، زاک واوتر، مهندس نرم‌افزار 31 ساله‌اي که پاي راستش را در يک حادثه موتورسيکلت از دست داده، قرار است با بالا رفتن از 103 طبقه برج ويليس در شيکاگو، يکي از بلندترين آسمانخراش‌هاي جهان، اين پاي بيونيکي را آزمايش کند.

هنگامي که پاي واوتر قطع شد، جراح رشته‌هاي عصبي اسپاگتي‌شکل باقيمانده را که در حالت طبيعي پيام‌هاي حرکتي را به بخش پاييني پا مي‌رسانند به نقاط جديدي در عضله همسترينگ در پشت ران او دوخت. اين جراحي که به آن «عصب‌دهي هدفدار عضله» مي‌گويند، به او امکان مي‌دهد با فکر کردن به حرکت دادن قوزک پايش، عضله همسترينگش را به حرکت درآورد. سپس 11 الکترود كه روي پوست ران پا نصب شده‌اند، تکانه‌هاي الکتريکي را از عضله همسترينگ به ميکروکامپيوتر پاي بيونيکي مي‌رسانند و موتورها، نوارها و زنجيرهاي اين پا، قوزک و زانوي مصنوعي را به طور هماهنگ به راه خواهند انداخت.

او اميدوار است در طول يک ساعت به بالاي اين آسمانخراش برسد که کمتر از زمان بالا رفتن از پله‌هاي اين آسمانخراش با پاي مصنوعي عادي فعلي‌اش است. اين کار به واوتر امکان مي‌دهد روزي بتواند از پاي بيونيکي استفاده کند، هر چند که تکميل شدن اين تکنولوژي سال‌ها زمان نياز دارد. چند سالي است پژوهشگران نمونه‌هاي گوناگون اندام‌هاي مصنوعي بيونيکي – يا قابل کنترل با فکر- را ساخته‌اند. با توجه به اينکه تعداد افرادي كه پايشان قطع?شده بيشتر از افرادي است كه دستشان قطع شده، پژوهشگران بيشتر بر اندام‌‌هاي تحتاني متمرکز بوده‌اند. ايمني هم اهميت زيادي دارد. اگر دست بيونيکي از کار بيفتد، ممکن است ليوان آب از دست فرد بيفتد، اما اگر پاي بيونيکي کار نکند، فرد از پله‌ها خواهد افتاد.

بالا رفتن از برج ويليس، اولين آزمايش اين پاي بيونيکي در انظار عمومي است. گروهي از پژوهشگران واوتر را همراهي خواهند کرد و کارکرد اين پاي هوشمند را زير نظر خواهندگرفت. اين برنامه صعود که در آن حدود 27 هزار نفر همراه واوتر از پله‌هاي آسمانخراش بالا خواهندرفت، براي جمع‌آوري کمک‌هاي مالي براي موسسه توانبخشي شيکاگو كه اين پاي بيونيکي را ساخته، اجرا مي‌شود.