گاهي نشانگان پيش از قاعدگي با علايم بيماري‌هاي ديگر اشتباه گرفته شده و به‌عنوان نوعي بيماري رواني تشخيص داده مي‌شود اما يک خصوصيت اصلي براي نشانگان پيش از قاعدگي وجود دارد و آن هم علايم تکرار به‌صورت ماهيانه است. ...

مي‌توانيد تقويمي تهيه کنيد و طبق جدول زير هر روز به مدت 2 تا 3 ماه، از نظر وجود يا وجود نداشتن علايم اصلي نشانگان پيش از قاعدگي به خودتان نمره بدهيد.

در پايان مي‌توانيد بر اساس نتيجه به دست آمده وجود نشانگان پيش از قاعدگي در خود را ارزيابي کنيد حتي چنين جدولي مي‌تواند براي پزشک شما کمک بزرگي در تشخيص بهتر و دقيق‌تر باشد.

روزانه به هريک از علايم خود از 0 تا 3 نمره بدهيد. اين علايم عبارتند از:

1) خستگي

2) تحريک‌پذيري

3) عدم تمرکز

4) احساس عصبانيت

5) هوس کردن غذاهاي خاص مثل سبزيجات

6)تورم دست و پا و شکم

7) سردرد

8) تورم و حساسيت پستان‌ها.

0: علايم در حال حاضر وجود ندارند

1: وجود علايم به شکل خفيف

2: وجود علايم متوسط

3: وجود علايم شديد به شکلي که روال زندگي عادي را مختل کرده باشد.

براي نمره‌دهي، در هر دوره قاعدگي از اولين روز آن، اعداد متناسب با علايم خود را هر روز بعد از ظهر يادداشت کنيد و تا شروع قاعدگي بعدي ادامه دهيد. به اين ترتيب يک دوره کامل را جدول‌بندي کرده‌ايد.

براي به دست آوردن نتيجه‌ نهايي به ترتيب زير عمل کنيد:

• اعداد مربوط به هفت روز آخر را با هم جمع کنيد (يعني هفت روز قبل از شروع قاعدگي بعدي)

• اعداد مربوط به روزهاي 3 تا 9 دوره را نيز به طور جداگانه با هم جمع کنيد.


تفسير نتايج: شما به شرطي دچار علايم نشانگان پيش از قاعدگي هستيد که واجد هر 3 شرط زير باشيد:

1) مجموع نمرات روز 3 تا 9 کمتر از 40 باشد

2) مجموع نمرات هفت روز آخر بيشتر از 42 باشد

3) مجموع نمرات هفت روز آخر 2 برابر مجموع نمرات روز 3 تا 9 باشد

نکته آخر: اگر مجموع نمرات روز 3 تا 9 بيشتر از 40 باشد يا با بررسي چند دوره متوجه شديد که علايم شما دوره‌اي نيستند يعني در هر ماه تکرار نمي‌شوند، احتمالا مشکل ديگري وجود دارد. يعني مثلا مبتلا به افسردگي، اضطراب يا حتي بيماري‌هاي تيروييد هستيد.