ترجمه: فائقه فريادي

محققان مي گويند:کودکي شما بر زندگي جنسي آينده تان تأثير دارد

لذت بردن از رابطه جنسي براي دسته‌اي از افراد آسان و براي برخي ديگر دشوار و دست‌نيافتني است. به عقيده متخصصان اين موضوع ريشه در تاريخ زندگي هر شخص دارد و دوران کودکي، نحوه تربيت و حتي اولين تجربه تاثير شگرفي بر آن مي‌گذارد...

شناخت ما از رابطه جنسي به تصاوير ذهني و احساساتي بازمي‌گردد که به طور ناخودآگاه در دوران کودکي شکل مي‌گيرد. هر دختري زنانگي را به نوعي براي خود معني مي‌کند و اين معني به تصويري که او از خود دارد بستگي دارد. اگر در خانواده‌اي که زندگي مي‌کند زن به عنوان موجودي در رنج و قرباني‌شده، معرفي شده باشد مفهوم زنانگي براي او مفهوم خوبي نخواهد بود و او ترجيحا آن را رد مي‌کند و حتي ممکن است به اندام‌هاي جنسي خود بي‌توجهي نشان دهد. در واقع مادر و پدر نقشي اساسي در شکل‌گيري تصاوير اوليه جنسي در فرزندان‌شان دارند. نمي‌توان گفت تمام کساني که دچار اختلالات جنسي هستند و از برقراري رابطه با جنس مخالف لذت نمي‌برند و به دنبال خودارضايي هستند از سوي والدين رها شده بوده?اند و عدم توجه والدين به آنها منجر به اين امر شده است. گاهي وابستگي شديد به والدين و حل نشدن «عقده اديپ» عامل اين ماجراست. اگر در يک رابطه با مادر، کودک نتواند عشق خود را به والد ديگر نشان دهد، پدر هرگز براي او وجود نخواهد داشت در حالي که لذت بردن به معني دادن جايگاهي به ديگري است. به عقيده متخصصان جنسي اگر مساله زودانزالي را در مردان مورد بررسي قرار دهيم متوجه مي‌شويم که همه مردان به نحوي دچار اين مشکل هستند اما کساني که مي‌پذيرند از رابطه خود لذت مي‌برند تا حدي با آن مبارزه مي‌کنند و انزال، سريع رخ نمي‌دهد در حالي که کساني که از رابطه خود لذت نمي‌برند و براي لذت طرف مقابل دست به اين کار مي‌زنند دچار زودانزالي مي‌شوند.

نوجواني مرحله‌اي کليدي است که در آن پايه‌هاي لذت بردن از رابطه جنسي شکل مي‌‌گيرد. اگر نوجوان تصوير خوشايندي از زنانگي يا مردانگي دريافت کند در مقابل لذت جنسي اعتماد‌به‌نفس خوبي پيدا مي‌کند که لازمه لذت بردن از رابطه جنسي‌اش در آينده است. اين اعتمادبه‌نفس وقتي پايه‌هاي محکمي پيدا مي‌کند که نوجوان متوجه شود خانواده او را به عنوان يک شخص پذيرفته و او وسيله و مايملک کسي نيست. آزاد است و مي‌تواند بدون آنکه مورد قضاوت قرار گيرد زندگي کند و ديگران به حدود شخصي او احترام مي‌گذارند. اگر به دليل بدني که در حال تغيير است مورد تمسخر قرار نگيرد اين توان را مي‌يابد که در آينده بتواند از روابط جنسي خود لذت ببرد.

نکته جالب اينکه گرچه رابطه نخست زناشويي ممکن است کاملا خوشايند نباشد اما براي زوج‌هايي که زندگي خوبي را آغاز مي‌کنند و از روابط جنسي خود لذت مي‌برند اين رابطه خاطره‌اي خوشايند و بهترين اتفاق است که براي هميشه در ذهنشان باقي مي‌ماند.

منبع: Sante AZ

هفته نامه سلامت