پسر یک ساله ‌ام همیشه سعی می‌کند به آلت تناسلیش دست بزند. آیا این نوعی خودارضایی است؟


اخیراً وقتی می‌خواهم پوشک پسر یک ساله ‌ام را عوض کنم، دستش را به سمت آلت تناسلیش می‌آورد. آیا این طبیعی است؟ آیا این نوعی خودارضایی است؟


بسیاری از والدین نگران، بخاطر اینکه فرزندانشان طی عوض کردن پوشک به اندام جنسی خود دست می‌زنند و اینکه پسر کوچکشان گاهی نعوظ دارند، به پزشک مراجعه می‌کنند. به شما اطمینان می‌دهیم که این رفتارهای کاملاً طبیعی هستند—حتی کودکان بسیار کم سن مثل پسر شما هم می‌خواهند بدن خود را کشف کنند.

نحوه واکنش شما—صدا، کلماتی که استفاده می‌کنید و حالت چهره‌تان—یکی از اولین درس‌های فرزندتان درمورد مسائل جنسی است. وقتی بدون عصبانیت، تعجب یا ناراحتی به فرزندتان واکنش دهید، به پسرتان یاد می‌دهید که این کنجکاوی درمورد بدنش بخشی طبیعی از زندگی اوست. یاد دادن توالت رفتن فرصت بسیار خوبی برای تقویت رفتارهای مورد قبول درمورد آناتومی فرزندتان است.

kidspersia.com