علت گوشه زدن و ریشه ریشه زدن دو طرف ناخن چیست؟ درمان آن کدام است؟ آیا این عارضه ارتباطی به کمبود املاح یا ویتامین ها دارد؟
ـ کسانی که عادت به شست و شوی مدام دست ها با مواد شوینده مانند صابون دارند و یا کسانی که با مواد شیمیایی خشک کننده مانند الکل سر و کار دارند اغلب درمعرض خشکی بیش از حد پوست دست و ناخن ها قرار می گیرند، این امر ارتباطی به کمبود ویتامین ها و املاح ندارد. باید از تماس پوست دست با موادخشک کننده و از بین برنده چربی پرهیز کرد.
دست ها را حتما پس از خشک کردن، چرب کرده و ریشه ریشه را با ناخن گیر گرفته و به هیچ عنوان نباید ریشه ها را با دست کشیده و جدا کنید.