يك دفتر خاطرات براي كنترل بهتر سردردهاي ميگرني

اگر دچار سردردهاي شديد ميگرني مي‌شويد سعي كنيد درباره آنچه مي‌خوريد، مي‌آشاميد و يا كارهايي كه انجام مي‌دهيد بيشتر تامل كنيد چون با اين شناسايي قادر خواهيد بود سردردهاي خود را بهتر تحت كنترل درآوريد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، كارشناسان انستيتو سلامت زنان در آمريكا دراين‌ باره توصيه مي‌كنند كه مي‌توان با بررسي چند نكته مهم عوامل بوجود آورنده اين سردردها را شناسايي كرده و در نتيجه تا حد زيادي آنها را كنترل و محدود كرد.

به گزارش سايت اينترنتي هلت ديلي نيوز، اين كارشناسان توصيه مي‌كنند كه تاريخ و زمان سردردهاي خود را به خاطر بسپاريد. توجه كنيد كه در زمان آغاز سردرد مشغول انجام چه كاري يا كجا بوده‌ايد.

فهرستي از تمام غذاها و نوشيدني‌هايي كه ظرف 24 ساعت از زمان آغاز سردرد مصرف كرده‌ايد تهيه كنيد و بالاخره اين كه در مورد زنان در نظر داشتن زمان عادت ماهانه و تاثير آن روي بروز سردرد بسيار حائز اهميت است. كنار هم گذاشتن اين اطلاعات به شما كمك خواهد كرد عوامل ايجاد ميگرن را در خود بهتر و زودتر شناسايي كرده و براي كنترل به موقع آن اقدام نماييد.