علت میگرن 'نقص ژنتیکی' استاز هر پنج نفر در دنیا، یکی از سردردهای میگرنی رنج می برد

دانشمندان نشانه های تازه ای یافته اند که از احتمال نقش نقص ژنتیکی در شکل گیری بیماری میگرن حکایت دارد.

بنابر نتایج پژوهش هایی که در دانشگاه آکسفورد صورت گرفته، دانشمندان ژن معیوبی را در میان گروهی از بیماران میگرنی رصد کردند که می تواند علت اصلی بروز سردردهای میگرنی باشد.

دکتر زامل سادر، از دانشگاه آکسفورد، می گوید که این یافته جدید می تواند گامی بزرگ برای شناخت بیماری باشد که از هر پنج انسان یکی با آن دست به گریبان است.

بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی، میگرن یکی از شایع ترین بیماریهاست.

سردردهای میگرنی که اغلب برای ساعاتی طولانی ادامه پیدا می کنند، در برخی از افراد با آغاز درد در ناحیه پیشانی، گیجگاه و ناراحتی در باز نگهداشتن چشم ها و بینایی همراه می شود و اکثر افراد برای آرام کردن آن از مسکن های قوی استفاده کرده و به تاریکی پناه می برند.

نتایج این پژوهش جدید که گروهی از دانشمندان مرکز پزشکی ژنتیک دانشگاه آکسفورد نیز در آن مشارکت داشتند، نشان می دهد که ژنی تحت عنوان ترسک (TRESK) به طور مستقیم در شکل گیری سردردهای میگرنی برخی از افراد تحت آزمایش دخالت داشته است.

این یافته ها همچنین نمایانگر آن است که چنانچه ژن ترسک به درستی انجام وظیفه نکند، عوامل محیطی تحریک کننده میگرن، با آزادی عمل بیشتری مراکز مسئول کنترل درد در مغز را تحت تاثیر خود قرار خواهند داد.
'فعال کردن ژن'

پژوهش های پیشین به نقش دی ان ای (DNA) در شکل گیری میگرن دست یافته بودند اما آگاهی در مورد این ژن بخصوص، که به طور مستقیم بر میگرن اثر دارد، یافته ای بسیار حیاتی است.

دانشمندان بریتانیایی معتقدند که یافته های نوین می تواند در نهایت به تهیه و تولید داروهای جدیدی برای درمان کامل میگرن بینجامد.

دکتر آرانو پالوتی، از بنیاد سنگر بریتانیا (Wellcome Trust Sanger Institute) می گوید: "این نتایج راهگشای تحقیقات جدیدی خواهد بود که در نهایت به درمان های نوینی برای میگرن ختم خواهد شد... اگرچه هنوز راهی طولانی در پیش است."

ذکتر سادر هم با اشاره به اهمیت یافته های جدید می گوید که پژوهش های پیشین به نقش دی ان ای (DNA) در شکل گیری میگرن دست یافته بودند اما آگاهی در مورد این ژن بخصوص، که به طور مستقیم بر میگرن اثر دارد، یافته ای بسیار حیاتی است.

او می گوید: "آنچه ما یافتیم این است که به نظر می رسد میگرن به میزان برانگیختگی بخش های بخصوصی از اعصاب مغز مرتبط است."

این پژوهشگر می افزاید: "یافتن ژن یا عنصری که نقش کلیدی در این برانگیختگی بازی کند، به ما این فرصت را خواهد داد که راهی برای مقابله با میگرن و بهبود کیفیت زندگی بیماران میگرنی پیدا کنیم."

وی به بی بی سی گفت که نتایج پژوهش نشان داده که در حقیقت این غیرفعال بودن یک ژن معین باعث می شود تا میگرن بوجود آید؛ بنابراین، یافتن راهی برای فعال کردن این ژن می تواند به کنترل میگرن کمک کند."