زنان، ميگرن و سالمنديبه گزارش خبرگزاري فرانسه زنان 40 تا50 ساله‌اي که مبتلا به ميگرن و مشکلات بينايي و گفتاري و تعادلي وابسته به آن هستند، بيشتر از ديگران در سالمندي دچار آسيب‌هاي مغزي مي‌شوند...محققان رابطه ميان ميگرن و مرگ بافت‌هاي مغزي را در 4689 زن و مرد 40 ساله مورد بررسي قرار دادند. طي اين بررسي از مغز داوطلبان ام.‌آر.‌آي گرفته شد و آنها بر اساس ميگرن با ناراحتي‌هاي حسي، ميگرن بدون ناراحتي‌هاي حسي و بدون نشانه‌هاي ميگرن به سه دسته تقسيم شدند. ضايعات و آسيب‌هاي مغزي در 3/39 درصد مردان و 6/24 درصد زنان ديده شد. بررسي‌ها نشان داد تنها ميگرن با ناراحتي‌هاي حسي با ضايعات مغزي در زنان مرتبط است و افرادي که ميگرن بدون ناراحتي حسي دارند دچار ضايعات مغزي نشده‌اند. ميگرن نوعي ناراحتي عصبي عروقي است که حدود 11 درصد بزرگسالان به آن مبتلا هستند.