رابطه ميگرن و مشکلات حسي در بروز آسيب‌هاي مغزي در زنان

سلامتيران: زنان 40، 50 ساله‌اي که مبتلا به ميگرن و مشکلات بينايي و گفتاري و تعادلي وابسته به آن هستند، در سالمندي بيشتر از ديگران دچار آسيب‌هاي مغزي مي‌شوند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه اين موضوع در مورد زناني که تنها دچار ميگرن هستند و ناراحتي‌هاي بينايي يا حسي ندارند، صادق نيست. ميگرن همراه با ضايعات مغزي را مي‌توان به کمک ام‌آر‌آي تشخيص داد. محققان با کمک همين روش رابطه ميان ميگرن در افراد 40 ساله و مرگ بافت‌هاي مغزي را مورد بررسي قرار دادند. بررسي‌ها نشان داد تنها ميگرن با ناراحتي‌هاي حسي با ضايعات مغزي در زنان مرتبط است و افرادي که ميگرن بدون ناراحتي حس دارند دچار ضايعات مغزي نشده‌اند. ميگرن نوعي ناراحتي عصبي عروقي است که حدود 11 درصد بزرگسالان به آن مبتلا هستند و در ميان زنان شيوع بيشتري دارد.