باشگاه خبرنگاران: متخصصان صنايع غذايي در مورد خطر ابتلا به سرطان در صورت خوردن ميوه پلاسيده هشدار مي‏دهند. آنها توصيه مي‏کنند: «هر فصلي ميوه خاص آن فصل را بخوريد، هنگام خريد، به تازه بودن، پلاسيده و له نبودن ميوه دقت کنيد زيرا شروع خراب‌شدن ميوه‏ها نشانه، نزديک بودن خطر است و به هيچ‏وجه ميوه کپک‌زده نخوريد زيرا به شدت سرطان‏زاست.» متخصصان عقيده دارند ميوه‏هايي که پلاسيده شده‌اند، بايد حتما دور انداخت؛ خيلي از افراد قسمت خراب ميوه را جدا مي‌کنند و براي اينکه اسراف نشود بقيه آن را مي‏خورند، در حالي که اين کار بسيار نادرست است زيرا مايکوتوکسين‏هايي که در نتيجه کپک زدن به وجود مي‏آيند، در ساير قسمت‏هاي ميوه نيز پخش مي‏شوند. به همين دليل تنها کاري که در مورد ميوه پلاسيده مي‌توان انجام داد اين است که آن را دور بيندازيم.