سلام دوستان عزیز

علت بعضی از برمویی های افرایش هرمون مردانه یعنی هیرسوتیسمه

که من دچار شدم یه بار رفتم لیزرکردم امابعد6ماه برگشت

بعدش یه بار رفتم بیش دکترهرمون چندتا قرص دادخوبه اما چندماه که نخورم برمیگرده

راستی میگن دکترای ترکی گفتن چای نعناع خوبه بعضی وقتا میخورم

نمی دونم دیگه چیکار کنم