گوش دادن به موسيقي ملايم، فشار خون را پايين مي‌آورد


محققان معتقدند که انجام كارهاي ساده و لذت‌بخشي مانند گوش دادن روزانه به موسيقي ملايم به همراه تنفس شكمي آرام مي‌تواند به كاهش فشار خون افراد كمك كند.تحقيقات جديد نشان داده است که روزي نيم ساعت گوش دادن به موسيقي ملايم، فشار خون را به طور چشم‌گيري پايين مي‌آورد.
پژوهشگران دانشگاه فلورانس ايتاليا با بررسي بزرگسال تا ساله مبتلا به پرفشاري خون كه براي كنترل بيماري شان دارو مصرف مي‌كردند، مشاهده کردند فشار خون افرادي كه به مدت يك ماه و هر روز نيم ساعت موسيقي ملايم گوش مي‌دهند به ميزان چشم‌گيري كاهش مي‌يابد.
از اين تعداد نفر هر روز در حين انجام ورزش‌هاي تنفسي آرام و كنترل شده دقيقه موسيقي كلاسيك گوش مي‌دادند. در فعاليت‌ها و كارهاي روزمره تن ديگر كه به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شده بودند، هيچ نغييري داده نشد.
بررسي فشار خون اين افراد پس از چهار هفته نشان داد که فشار خون سيستوليك - عدد بالايي فشار خون - افرادي كه موسيقي گوش مي‌دادند، به طور چشم‌گيري پايين آمده بود در حالي که در فشار خون گروه ديگر تغيير چشم‌گيري مشاهده نشد.
اين پژوهشگران مي‌گويند، پزشكان اكنون مي‌توانند با اطمينان گزينه گوش دادن به موسيقي را به عنوان يك گزينه درماني بي‌خطر، موثر و غير دارويي و يا يك مكمل درماني مورد بررسي قرار دهند.

به گفته ‌اين پژوهشگران، گوش دادن به موسيقي ملايم، آرام‌بخش است و در بسياري موارد اثر آن روي كنترل اضطراب و كاهش فشار خون ثابت شده است. با وجود تاكيد جهاني بر پيشگيري از ابتلا به فشار خون، پيش بيني مي‌شود تا سالحدود ميليون نفر در سراسر جهان مبتلا به بيماري فشار خون بالا باشند.