گوش دادن به موسيقي آرام در شب
نتايج يك پژوهش نشان داد: گوش دادن به يك موسيقي آرام قبل از خواب مي‌تواند كارايي فرد را در روز بعد افزايش داده و در بهبود خلق و خوي وي موثر باشد.
مرجان فرشادي و مژگان فرشادي، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس در پژوهشي با عنوان «بررسي اثرات موسيقي درماني بر بهبود اختلالات خواب در دختران دبيرستاني شهر لار» كه در چهارمين كنگره سراسري كاربرد موسيقي در سلامت جسم و روان ارائه شد، خاطر نشان كردند: موسيقي با ريتم مناسب باعث آرامش فرد قبل از خواب، در هنگام خواب و پس از خواب شده و وضعيت رواني فرد را تعديل مي‌كند.
بر اساس اين پژوهش، ‌از ميان تمام انواع صدا درماني، موسيقي درماني بسيار مهم است.

موسيقي مي‌تواند سبب كاهش ضربان قلب و فشار خون و كاهش درد و تنشها شود؛ علاوه بر آن سبب بهبود خلق بيمار و خنثي كردن افسردگي مي‌شود.همچنين موجب افزايش فعاليتهاي بدني شده، خواب را القا مي‌كند، بيمار را آرام و متعادل كرده و از گرفتگي عضلات مي‌كاهد.
گفتني است، موسيقي كه باعث آرامش مي‌شود بايد بين 70 تا 80 ضربه در دقيقه يعني سرعتي برابر با سرعت ضربان قلب داشته باشد (موسيقي آرام با فركانس پايين) زيرا موسيقي با فركانس بالا فشار رواني بيمار را افزايش مي‌دهد.
اين نتايج مي‌افزايد: وقتي از موسيقي براي كاهش اضطراب استفاده مي‌شود نواي آن بايد آرام و داراي ريتم ثابت باشد.
به نظر مي‌رسد از مكانيسم‌هاي تاثير موسيقي تغيير در بيوشيمي بدن و ايجاد تعادل آنزيمي و همچنين تاثير مستقيم بر سلولها و مولكولها از طريق ايجاد فركانس‌هاي خاص مي‌باشد. بنابراين انتخاب موسيقي نامناسب نيز تاثيرات منفي خواهد داشت.
محققان در اين مطالعه ابتدا 50 نفر از دانش آموزان دختر دبيرستاني را به طور تصادفي انتخاب و با استفاده از پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفتند.
سپس نوارهاي موسيقي آرامش بخش (شامل آهنگهايي از موتزارت، باخ و بتهوون) در اختيار آنها قرار گرفت كه هر شب هنگام خواب از آن استفاده كنند.
نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه موسيقي آرامش بخش به طور قابل توجهي باعث كاهش مدت زمان به خواب رفتن افراد شد، به طوري كه بار اول 42 درصد افراد در كمتر از ده دقيقه به خواب مي‌رفتند و اين مقدار در پرسشنامه دوم به 74 درصد رسيد.
همچنين ميزان كابوس‌ها به طور معني داري كاهش يافت. افراد پس از استفاده از موسيقي آرامش بخش، در روز بعد و نيز هنگام برخاستن از خواب،‌ وضعيت رواني مناسبتري داشتند.
در اين مطالعه، موسيقي ارتباط چنداني با ميزان خواب ديدن و ساعات خواب فرد در شبانه روز نداشت.