کشف ارتباط موسيقي با شخصيت افراد

جام جم آنلاين: محققان انگليسي طي تحقيقات گسترده اي نشان دادند که بين شخصيت افراد و موسيقي مورد علاقه آنها ارتباط نزديکي وجود دارد.
اين تحقيقات توسط محققان دانشگاه "Heriot-Watt " صورت گرفته و به اعتقاد آنان يکي از بزرگترين تحقيقاتي است که در اين زمينه انجام شده است.

محققان براي انجام اين آزمايش از بيش از 36 هزار نفر از افراد در جهان درخواست کردند تا 104 نوع موسيقي را به سليقه خود ارزش گذاري کرده و در عين حال از خصوصيات اخلاقي آنها نيز تحقيق به عمل آوردند.

نتايج نشان مي دهد که علاقمندان موسيقي کلاسيک داراي شخصيت خجالتي و هواخواهان موسيقي هاي پر سر و صدا داراي خصوصياتي آرام بوده و با خود به راحتي کنار مي آيند. در عين حال هر دو گروه از افراد در صفت خلاقيت و غير اجتماعي بودن مشابه بودند.

به گفته محققان تا به حال تصور جامعه بر اين بود که طرفداران موسيقي هاي هوي متال تفکرات نابود کننده براي خود و جامعه دارند اما نتيجه اين تحقيقات نشان داد که اين افراد کاملا احساساتي و دل نازک هستند.

بر اساس گزارش بي بي سي، اين مطالعه همچنان در حال انجام بوده و محققان در راستاي تکميل تحقيقات خود در جستجوي افرادي هستند که در تست آنلاين آنها شرکت کرده و به اطلاعات آنها بيفزايند.