ورزش كردن با موسيقي بر تداوم تمرينات و حفظ سلامت و نشاط تاثير مطلوب دارد

نتايج مطالعات نشان مي‌دهد كه ورزش كردن به همراه موسيقي، مي‌تواند به انجام دادن بهتر حركات ورزشي و تاثير مفيدتر آنها بر روي بدن و سلامت آن كمك كند.

به گزارش ايسنا، بر اساس اين مطالعات، 4 نوع موسيقي به بهتر انجام دادن تمرينات ورزشي كمك مي‌كند. نوع اول در انجام دادن تمرين‌هايي كه حركات تكراري در آنها وجود دارد. مثل دويدن كه مي‌تواند توجه ورزشكار را از احساس خستگي منحرف كرده و به خود معطوف كند.

نوع دوم موسيقي سطوح تحريك پذيري را كاهش مي‌دهد و بنابراين مي‌تواند به عنوان آرامش بخش براي آرام كردن ورزشكاراني كه بيش از اندازه نگران هستند، استفاده شود. براي تقويت روحيه ورزشكاران مي‌توان از نوارهاي موسيقي كه با تلقين‌هاي كلامي ايجاد انگيزه مي‌كنند، استفاده كرد. هم چنين مي‌توان از موسيقي آرام بخش به عنوان زمينه‌اي براي تمرد و آرامش اعصاب بهره گرفت.

نوع سوم موسيقي به دليل شباهتهايي كه بين ريتم موسيقي و حركات انساني ايجاد مي‌شود، سودمند است. بدين ترتيب شنيدن موسيقي ضمن انجام دادن تمرين‌هاي ورزشي سطح بازدهي كار در شركت كنندگان، تمرينات ورزشي را افزايش مي‌دهد.

نوع چهارم، موسيقي است كه در آن توازن موسيقي با الگوهاي مهارتي ورزشي هم خواني دارد. لذا مي‌تواند فراگيري مهارتهاي حركتي را بهبود بخشد و محيط آموزشي بهتري را ايجاد كند. در تاييد اين امر مي‌توان به شواهدي در ورزش‌هاي ژيمناستيك و شنا اشاره كرد.

به گفته متخصصان؛ براي اينكه يك قطعه موسيقي بتواند واقعا شنونده را سر شوق بياورد بايد داراي ويژگي‌هاي ريتميك نيرومندي باشد كه فعاليت در حال انجام، هماهنگ شود و نيز ضرب آهنگ آن با ضربان قلب پيش بيني شده هماهنگي داشته باشد.

نواي موسيقي و توازن آن نيز بايد تاثير مثبتي بر حالات روحي ورزشكار داشته باشد. يعني بايد بتواند به وي نيرو ببخشد و توان وي را افزايش دهد. در نهايت بهتر است كه موسيقي انتخابي با فعاليت جسمي در حال انجام به نوعي همخواني داشته باشد.

سه عامل ديگر نيز در انتخاب موسيقي ورزش اهميت دارد كه عبارتند از: 1- تنوع موسيقي كه به تداوم انگيزش ورزشكار به فعاليت ورزشي منجر شود.

2- بلندي صداي موسيقي كه نبايد تحت الشعاع صداي محيط تمرين قرار گيرد.

3- چنانچه انطباق زماني موسيقي با تمرين ورزشي مدنظر است ضرب آهنگ آن بايد با ميزان كار مورد نظر نيز انطباق داشته باشد.

در نهايت اين بررسي‌ها نشان داد كه موسيقي مي‌تواند تاثير به سزايي بر سطح لذت بردن از تمرينات ورزشي داشته باشد و انتخاب موسيقي درست و مناسب مي‌تواند عامل مهمي در تداوم تمرينات ورزشي و در نتيجه حفظ نشاط و سلامت بدن افراد باشد.