موسيقي بر درمان بيماري‌ها تاثير مثبت دارد

ترنمي براي سلا‌متي

جام جم آنلاين: بسياري موسيقي را نوعي درمان براي جسم و روح مي‌دانند. اين موضوع هم ارتباطي به دانش امروزي ندارد؛ زيرا تاريخچه استفاده از موسيقي به عنوان روشي براي درمان به زمان ارسطو و افلاطون باز‌مي‌گردد.

از آن زمان به بعد رگه‌هايي از استفاده از اصوات و آهنگ‌ها براي درمان بيماري‌هاي مختلف به كار رفته است. اما در قرن بيستم فكر رسمي استفاده از موسيقي براي درمان مصدومان جنگ جهاني اول آغاز شد و هر چند استفاده از اين روش درماني با مشكلاتي همراه بود اما با قدم‌هايي كه برداشته شد، بتدريج اين شاخه درماني تكامل يافت و انجمن‌هاي متعددي تشكيل گرديد به طوري كه در سال 1944 اولين برنامه آموزش موسيقي درماني در جهان در دانشگاهي در آمريكا آغاز شد.

در اين نوع طبابت گفته مي‌شود اصوات موسيقي به علت برخورداري از بار هيجاني و عاطفي تاثيرات عميقي بر روحيات شخصيت و پرورش عواطف انساني مي‌گذارند.علاوه بر موسيقي درماني، استفاده از موسيقي در تعدادي از شاخه‌هاي طب جايگزين مانند طب سوزني هوميوپاتي و آيورودا نيز نقش عمده‌اي در درمان دارند.

موسيقي درماني به دو روش فعال و غير فعال انجام مي‌شود. روش غير فعال شامل شنيدن موسيقي است كه بيمار با گوش دادن و شنيدن موسيقي كه در حال نواخته شدن است، مورد درمان قرار مي‌گيرد. در اين روش بيشترين تاثير عملكرد در جهت برانگيختن و تاثير واكنش‌هاي عاطفي و ذهني است، در حالي كه در روش موسيقي درماني فعال كه نواختن، خواندن و حركات موزون اساس كار است، واكنش‌هاي مختلف عاطفي، ذهني، جسمي و حركتي تحريك و برانگيخته مي‌شوند. برنامه‌ها و روش‌هاي موسيقي درماني متنوع و متناسب با نياز افراد تنظيم و تدارك ديده مي‌شود. محورهاي اصلي برنامه‌هاي موسيقي درماني شامل شنيدن موسيقي متناسب و آرام بخش و نواختن موسيقي در گروه‌هاي منظم يا انفرادي خواندن آوازها، ترانه‌هاي فردي يا گروهي است.

متخصصان اين رشته معتقدند طيف وسيعي از بيماري‌ها طي فرآيند درمان بهبود پيدا كرده‌اند. اين بيماري‌ها طبقات مختلف با علل مختلف را در‌بر مي‌گيرند. بطور كلي عمدتا بيماري‌هايي كه به نحوي با مسائل رواني فرد در ارتباط هستند يا حالات رواني مي‌تواند نقش مؤثري در بهبود آنها داشته باشند، در پاسخ مثبت به موسيقي درماني شناخته شده هستند. همچنين بيماري‌هاي جسمي كه منشأ رواني دارند با اين روش بهبود پيدا مي‌كنند.

موسيقي درماني و سالمندان

سالمندي معمولا با درجاتي از زوال كاركرد جسمي و ذهني همراه است كه اين درجات در افراد مختلف متفاوت است. بيشتر افراد مسن خصوصا آنهايي كه در خانه‌هاي سالمندان زندگي مي‌كنند، علائمي از اختلالات فكري و بدني دارند. پزشكان معتقدند موسيقي درماني مي‌تواند در زمينه تقويت كاركرد جسمي و روحي اين افراد موثر واقع شود. به عنوان مثال موسيقي همراه با تمرينات و ورزش‌هاي روزانه، مي‌تواند احساس دردي را كه غالبا توام با اين ورزش‌هاست از ذهن دور ساخته يا انگيزه و محرك لازم را براي شركت در انجام اين قبيل ورزش‌ها و فعاليت‌هاي حركتي فراهم كند.

دست زدن نشاط‌انگيز و موسيقي ريتميك مي‌تواند ورم مفاصل انگشتان را صاف كند، اعتماد به نفس را افزايش داده و انرژي مثبت را در اين‌گونه افراد تقويت كند.