موسيقي استرس را کم مي‌کند


مهر: محققان آلماني دريافته‌اند که موسيقي مي‌تواند در تنهايي افراد جايگزين ارتباطات کلامي‌شود.

بر اساس يافته‌هاي اين محققان، مشخص شده است که نواختن موسيقي تاثيري بسيار عميق‌تر و موثرتر از بيان کلامي‌احساسات و نگراني‌ها و حتي خشم افراد دارد.
به همين علت، محققان معتقدند استفاده از موسيقي مي‌تواند در کاهش استرس و اضطراب و حتي تقويت سيستم دفاعي بدن مفيد باشد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد، چنانچه موسيقي‌هاي خاص و مورد علاقه افراد منطبق با استانداردهاي سلامت روان‌شناختي انتخاب شود، مي‌تواند آنها را از نظر روحي و حتي جسمي‌تقويت کرده و کنترل بسياري از بيماري‌ها مفيد واقع شود.