يافته جديد محققان

مغز از موسيقي لذت مي‌برد

جام جم آنلاين: گروهي از دانشمندان کانادايي در بررسي هاي خود نشان دادند که مغز به همان اندازه که از خوردن غذا لذت مي برد ، موسيقي را هم دوست دارد.

به گزارش مهر ، محققان دانشگاه مگ گيل مونترال کشف کردند که موسيقي همان اثري را بر روي مغز مي گذارد که يک غذاي خوشمزه ايجاد مي کند.

به طوريکه در اين شرايط هورمون دوپامين، انتقال دهنده عصبي خوشحالي ترشح مي شود. اين نورولوژيست ها با استفاده از پرتونگاري مقطعي پوزيتروني و رزونانس مغناطيسي مغز داوطلبان را درحاليکه مشغول گوش دادن به موسيقي بودند تحت کنترل قرار دادند.

نتايج اين بررسي ها حاکي از آن بود که موسيقي که مورد توجه فرد است در همان منطقه اي پردازش مي شود که به تحريکات ناشي از خوردن يک غذاي لذيذ پاسخ داده مي شود.

نتايج اين تحقيقات توضيح مي دهد که چرا موسيقي همانند تنوع غذايي تا اين حد در بين فرهنگ هاي مختلف محبوبيت دارد.

اين تحقيقات همچنين تائيد مي کند که براي ترشح دوپامين در مغز نيازي به گوش دادن به موسيقي داراي شعر نيست، بنابراين حتي موسيقي کلاسيک نيز همان اثرات موسيقي داراي شعر را برجاي مي گذارند.

تصويربرداري از مغز نشان داد زمانيکه داوطلبان مشغول گوش دادن به موسيقي مطلوب خود بودند دوپامين بيشتري نسبت به زماني که به ساير قطعات موسيقي گوش مي دادند به فضاي مخطط مغز پمپاژ شد.