ذهن و موسیقی


آیا این فکر به ذهن شما خطور میکند که میشود با موسیقی تبدیل به فردی باهوشتر و روشنفکر تر شد؟اگر دقت کرده باشید بـرخی روزها بـهـتر و خوشـایـنـدتـر از روزهای دیگر به نـظـر مـی رسنـد. گـاهی حـتـی حوصـلـه کلمه ای حـرف زدن را نــداریـد و گاهی احساس شـادی و هیجان بسیار کرده و خـود را بر قـلـه تصور می کنـیـدویــا بهترین بازی بیلیار زنگیتان را انـجـام مـی دهـیـد و از ایــن متعجب می شود که فکـر و جـسـم شـمـا چـقـدر با هــم هماهنگ عمل میکنند. از آنجاییکه چنین لحظاتی بـه نـدرت و بـصـورت زود گـذر اتفاق می افتند، دارای ارزش زیادی اسـت. امـا چه میشد اگر این موقعیتها بیشتر بوجود مـی آمـدنـد و هرگاه اراده می کردید چنین لحظاتی خلق می شدند؟ یکی از کلیدهای خلق و ابقای این تجارب زیبا موسیقی می باشد.
آیا این فکر به ذهن شما خطور میکند که میشود با موسیقی تبدیل به فردی باهوشتر و روشنفکر تر شد؟ آیا فردی میتواند حتـی بـدون ریـختن یک قطره عرق یک دانش آموز، یک کتاب خوان یا یک متفکر بهتری شود؟
بله، این امکان پذیر است. برخی کتابها و سی دی های آموزشـی بـطور اخـتـصاصی به آموزش بالابردن قابلیتهای ذهنـی توسـط موسیقی می پردازند. یکی از سایتهای مفید دراین زمینه که مطالب آموزشی خود را در قالب سه عدد سی دی عرضه نموده سایـت معروف می باشد.
● چگونگی عملکرد مغز
مغز آدمی واحد اصلی کنترل کننده تمامی بخشهای بدن محسوب میشود. فشار خون، فعالیتهای احسـاسی، حـرکت عضـلات، تـنفس، تـفکر، دمـای بدن و ضربان قلب همگی توسط مغز کنترل می شوند.
در مغز آدمی بیش از یکصد میلیارد سلول عصبی وجود دارد که هـمـانند سیمهای داخل کامپیوتر عمل نموده و وظیفه انتقال اطلاعات از بـخشـی بـه بـخشـی دیـگر را بر عـهـده دارند. این انتقالات بصورت اکتروشیمیایی انـجـام شده و در اصـطلاح امواج مغزی نامیده می گردد.
حالات مختلف در مغز انسان را میتوان ازطریق همین امواج مغزی تغییرداد و به وضعیتی جدید مبدل نمود. برای مثال می تـوان مـغز را از یـک حالت اضطراب و گوش به زنگ بودن بطور تدریجی به یک حالت آرامش تغییر داد تا مانـنـد یک مـوتور خـوب تنـظیم شده، کار کند. یک راه مفید برای تغییر امواج مغزی تحریک صوتی و یا موسیقی طبی می باشد.
● مغز و موسیقی
موسیقی مناسب می تواند حالت مغز را تغییر داده و باعـث برانـگیختن نواحی فعالیتی مغز شود. در زیر برخی از اثرات موسیقی بر مغز را مشاهده می کنید:
▪ تسریع شبکه های عصبی، انتقالات اطلاعات درشبکه عصبی بدن افزایش یافته و فرایند تفکر بهبود می یابد.
▪ افزایش انگیزه و بالابردن قدرت تمرکز طولانی مدت
▪ افزایش بهره هوشی
▪ افزایش گردش خون در مغز، این عمل باعث بهبود سلامتی و تندرستی میگردد.
▪ بهبود حس شنوایی و روند درک آهنـگ صدا، یـادگـیری زبـانهـای خـارجی سریعتر می شود.
▪ افزایش فعالیتهای مغزی و بهبود استعدادها و الگوهای گفتاری
▪ ایجاد محیطی مناسب برای انجام کارهای بزرگ
● علم موسیقی
در همه زمینه ها مانند علم، ورزش و هنر نوابغ بسیاری ظهور کرده اند. ما ایـن نوابغ را تحسین میکنیم چون آنها انسانهایی روشنفکر بودند، از مسائل مختلف پرده برداشتند و سعادتمند زندگی کردند. اما در مغز نوابغ چه اتفاقی رخ میدهد که باعث انجام چنـین کارهای بزرگی می گردد؟
مطالعات و تحقیـقات زیـادی بـرای یافـتـن این پـدیـده صـورت گرفـتـه اسـت.برخــی از این مطالعات نشان داده است که مغز نوابغ از عملکرد هوشی بیشتری برخورداربوده است. برای دست یافتن به این هدف،فعالیت الکترکی مغز باید بصورتی بسیار ویژه رفتار نماید.
دانشمندان در برخی از تحقیقات پیشرفته توانسته اند فرکانسـهای دقـیـق امـواج مغزی که برای عملکرد بهینه مغز لازم هستند را شناسایی کنند. موسیقی یکی از ابزارهایی است که انسان می تواند توسط آن به این حالات بهینه مغزی دست پیدا نماید.
همانطور که قبلا نیز گفته شد مغز باید توسط یک محرک مناسب در حالتی مناسب قرار گیرد. این محرک می تواند یک موسیقی با فرکانس و آهنـگـی ویـژه باشـد. شـبکـه های عصبی با شنیده شدن موسیقی، خود را با آهنگ و وزن صـدا هـمـاهـنـگ کرده و دارای فرکانسی منظم می گردند.
تاثیر وجود موسیقی در زندگی روزمره بخوبی مشهود میـباشد. مثـلا ورزش کردن وقتی موسیقی پخش می شود لذت بخش تر است و یک ارتش نظامی وقتی صدای مارش را می شنود از تحرک بیشتری برخوردار میگردد و یـا یـک خط مونتاژ در کارخانه با موسیقی بهتر می تواند به وظیفه خود عمل نماید.
موسیقی میتواند بسیار مفیدتر ازآن چیزی باشدکه برخی تصورمیکنند.با یک موسیقی مناسب می توانید ذهنی قویتر، دقیقتر و پویا تر داشته باشید.
دست از طلب ندارم تا کام من برآید
یا تن رسد به جانان یا جان زتن برآید


سایت دوستان