تاثير گوش دادن به موسيقي در کاهش درد و افسردگي


ايسنا: گوش کردن به موسيقي مي‌تواند تا 21 درصد درد را کاهش داده و افسردگي را نيز تا 25 درصد از بين ببرد.


بر اساس اين گزارش نسرين مرتضايي، دانش آموخته مددکاري در پژوهشي به بررسي تاثيرات موزيک درماني در بيماران پرداخته است. بيش از نيمي از شرکت کنندگان در اين مطالعه که از آرتروز و مشکلات ديسک رنج مي‌بردند، بيان کردند که هنگام گوش کردن به موسيقي نه تنها درد در آنها بسيار کمتر مي‌شود، بلکه افسردگي آنها نيز کاهش مي‌يابد و احساس خوبي به آنها دست مي‌دهد. کساني که از درد مزمن شاکي هستند، اعلام مي‌کنند که به‌رغم استفاده از دارو، درد آنها بهبود نمي‌يابد.