با موسيقي به سلامت قلب خود كمك رسانيد

پژوهشگران مي‌گويند موسيقي بر قلب تاثير فيزيولوژيك داشته و گوش دادن به آن در سلامت قلب موثر است.

پايگاه اينترنتي ‪ ، ivanhoe.com‬اعلام كرد در مطالعه‌اي كه از سوي پژوهشگران ايتاليايي انجام شد مشخص گريديد تند يا ملايم بودن موسيقي بر جريان خون و ضربان قلب تاثير دارد.

به گفته اين محققان سرعت آهنگ موسيقي و نه سبك موسيقي در احساس تنش يا آرامش شخص موثر است.

براي مثال موسيقي تند چه كلاسيك باشد چه تكنو تاثير مشابهي بر بدن دارد. هرچه موسيقي تندتر باشد ميزان برانگيختگي فيزيولوژيك ناشي از شنيدن آن بيشتر است.

موسيقي‌هاي آرام و آرامش بخش تاثير عكس دارد.

شنيدن موسيقي‌هاي آرام با آهنگ ملايم تاثير آرامش بخشي بر بدن دارد.

به گفته اين محققان ، مي‌توان از تاثير موسيقي براي تنظيم ضربان قلب و تعداد تنفس شخص در درمان بيماري‌هاي قلبي عروقي و بيماراني كه سكته مغزي كرده‌اند بهره برد.