التيام دردها با موسيقي
خبرگزاري سينا- پژوهشها نشان مي دهد افرادي كه پس از درمانهاي آغازين آسيب ديدگي مغزي، موسيقي گوش مي دهند، نسبت به بقيه بيماران زودتر بهبود مي يابند.

به گزارش الجزیره مدیکال، دکتر "هاشم ربعی" روانشناس دانشگاه الازهر قاهره گفت: موسيقي با توجه به نوع آن مي تواند در افزايش بازده و كارايي انسان تاثير داشته باشد.

وي گفت: بايد بدانيم كه موسيقي چه زماني جنبه درماني پيدا مي كند و يا اينكه هر موسيقي درمانگر است يا نيست.

روانشناس دانشگاه الازهر قاهره افزود: زماني كه هارموني موسيقي در يونان كشف شد، نخستين جرقه هاي موسيقي درماني نيز زده شد و اين در شرايطي است كه امروزه موسيقي به صورت نظام مند در بيمارستانها و مراكز توانبخشي و حتي مراكز آموزشي و پزشكي جهان استفاده مي شود.
اين روانپزشک با اشاره به اينكه موسيقي ابزار انتقال دهنده احساسات و تقويت كننده ذهن انسانهاست، گفت: موسيقي به عنوان ابزاري مناسب در ارتقا يادگيري نيز استفاده مي شود.

موسيقي شناسان معتقدند هنر موسيقي مي تواند در صورتي كه هدفمند باشد به مهارت ارتباطي، شنيداري، رواني، ذهني و حتي بيولوژيک كمک كند.