استفاده درست از موسيقي، اضطراب را كاهش مي‌دهدايسنا:عضو هيات علمي‌پژوهشكده ابن‌سينا با بيان اينكه استفاده درست از موسيقي در راديو، اضطراب را كاهش مي‌دهد، گفت:« موسيقي كه با اثربخشي مناسب در برنامه‌هاي راديويي به كار برده مي‌شود، مي‌تواند تا حدودي اضطراب مخاطب را كاهش ‌دهد.»بهزاد قرباني تأثير موسيقي بر روان انسان را امري غيرقابل انكار دانست و گفت:«تمامي‌انسان‌ها در طول شبانه‌روز وقتي شرايط روحي مناسبي ندارند، به موسيقي پناه مي‌برند.» اين روان‌پزشك درباره انتخاب موسيقي در برنامه‌هاي راديويي تصريح كرد: «توالي استفاده از موسيقي در برنامه‌هاي راديويي مهم است؛ موسيقي‌هاي برنامه‌هاي صبحگاهي و پيش از ظهر بايد حالت محرك و تندي داشته باشند تا بتوانند مخاطب را به حركت وادارند.» وي خاطر نشان کرد: «موسيقي برنامه‌هاي شامگاهي بايد ملايم باشند. بسياري از مواقع در برنامه‌هاي شامگاهي راديو، موسيقي با ريتم تند كه خواب را مختل مي‌كند، پخش مي‌شود و در صبحگاه، زماني‌كه افراد تازه از خواب برخاسته‌اند، موسيقي ملايمي‌‌كه موجب كرختي و سستي بيشتر مي‌شود، از راديو به گوش مي‌رسد.»